นมสิการ http://namasikarn.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-05-2021&group=17&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-05-2021&group=17&gblog=223 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมทีเป็น โลกียะ และ ธรรมทีเป็นโลกุตระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-05-2021&group=17&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-05-2021&group=17&gblog=223 Mon, 03 May 2021 10:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-04-2021&group=17&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-04-2021&group=17&gblog=222 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะอาการของสัมมาสติเป็นเช่นไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-04-2021&group=17&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-04-2021&group=17&gblog=222 Sun, 25 Apr 2021 9:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2021&group=17&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2021&group=17&gblog=221 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะอาการของสัมมาสมาธิเป็นเช่นไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2021&group=17&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2021&group=17&gblog=221 Fri, 23 Apr 2021 16:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-04-2021&group=17&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-04-2021&group=17&gblog=220 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นอิสระของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-04-2021&group=17&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-04-2021&group=17&gblog=220 Sat, 17 Apr 2021 10:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-04-2021&group=17&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-04-2021&group=17&gblog=219 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงสร้างของโลกภายนอก และ โลกภายใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-04-2021&group=17&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-04-2021&group=17&gblog=219 Fri, 16 Apr 2021 8:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-04-2021&group=17&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-04-2021&group=17&gblog=218 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กายลหุตา จิตตลหุตา (กายเบา จิตเบา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-04-2021&group=17&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-04-2021&group=17&gblog=218 Sat, 10 Apr 2021 8:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2021&group=17&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2021&group=17&gblog=217 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามแตกต่างระหว่าง โอภาส และ จิตประภัสสร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2021&group=17&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2021&group=17&gblog=217 Sun, 04 Apr 2021 3:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2021&group=17&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2021&group=17&gblog=215 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ มีกี่แบบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2021&group=17&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2021&group=17&gblog=215 Fri, 26 Mar 2021 9:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2021&group=17&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2021&group=17&gblog=214 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ในการปฏิบัติสติปัฏฐานทุกหมวดหมู่ ปลายทางอยู่ที่ *อาการรู้* ได้เกิดขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2021&group=17&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2021&group=17&gblog=214 Thu, 25 Mar 2021 15:01:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-03-2021&group=17&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-03-2021&group=17&gblog=213 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมด้วยการรู้ทีอายตนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-03-2021&group=17&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-03-2021&group=17&gblog=213 Wed, 24 Mar 2021 7:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-03-2021&group=17&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-03-2021&group=17&gblog=212 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมด้วยการรู้ความเป็นธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-03-2021&group=17&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-03-2021&group=17&gblog=212 Sun, 21 Mar 2021 10:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2021&group=17&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2021&group=17&gblog=211 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมด้วยการ รู้กายที่กำลังเคลื่อนไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2021&group=17&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2021&group=17&gblog=211 Fri, 19 Mar 2021 10:02:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2021&group=17&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2021&group=17&gblog=210 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมอย่างไร จึงจะมีวิปัสสนาทีเห็นการเกิดดับของจิตปรุงแต่งได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2021&group=17&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2021&group=17&gblog=210 Tue, 16 Mar 2021 14:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2021&group=17&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2021&group=17&gblog=209 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ทางใจ ทุกข์ทางกาย ในการภาวนา เป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2021&group=17&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2021&group=17&gblog=209 Thu, 11 Mar 2021 6:33:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2021&group=17&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2021&group=17&gblog=208 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบให้เข้าใจ ในผลการปฏิบัติธรรม ว่า ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลคืออย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2021&group=17&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2021&group=17&gblog=208 Sat, 23 Jan 2021 6:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2021&group=17&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2021&group=17&gblog=206 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[[การพิจารณาธรรม] วิธีการฝึกสติปัฏฐานในหมวด จิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2021&group=17&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2021&group=17&gblog=206 Sun, 17 Jan 2021 18:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2021&group=17&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2021&group=17&gblog=204 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[[การพิจารณาธรรม] วิธีการฝึกสติปัฏฐานด้วยการรู้กายในอิริยาบทเคลื่อนไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2021&group=17&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2021&group=17&gblog=204 Fri, 15 Jan 2021 13:40:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-01-2021&group=17&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-01-2021&group=17&gblog=202 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[[การพิจารณาธรรม]การพิจารณาธรรมคืออย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-01-2021&group=17&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-01-2021&group=17&gblog=202 Wed, 13 Jan 2021 6:05:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2020&group=17&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2020&group=17&gblog=200 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการเบื่อหน่ายที่เป็นโทสะ และ นิพพิทา ต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2020&group=17&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2020&group=17&gblog=200 Sat, 26 Dec 2020 18:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2020&group=17&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2020&group=17&gblog=199 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฌานกีฬา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2020&group=17&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2020&group=17&gblog=199 Thu, 24 Dec 2020 8:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2020&group=17&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2020&group=17&gblog=198 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลาเค็ม กับ คนบนยอดเขาที่สูงชัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2020&group=17&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2020&group=17&gblog=198 Thu, 03 Dec 2020 6:12:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2020&group=17&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2020&group=17&gblog=197 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเกษม เทคนิคการไม่ทุกข์จากผลการปฏิบัติสติปัฏฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2020&group=17&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2020&group=17&gblog=197 Tue, 01 Dec 2020 18:07:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2020&group=17&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2020&group=17&gblog=196 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อรูปฌาน ต่างจาก จิตทีเจริญวิปัสสนาญาณ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2020&group=17&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2020&group=17&gblog=196 Mon, 30 Nov 2020 18:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2020&group=17&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2020&group=17&gblog=195 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[3 กระบอก 100]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2020&group=17&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2020&group=17&gblog=195 Mon, 30 Nov 2020 9:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-07-2020&group=17&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-07-2020&group=17&gblog=191 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตนา นั่นคือ กรรม เป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-07-2020&group=17&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-07-2020&group=17&gblog=191 Fri, 17 Jul 2020 10:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-04-2020&group=17&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-04-2020&group=17&gblog=190 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตอิสระ การสิ้นตัณหา นิพพาน 2 แบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-04-2020&group=17&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-04-2020&group=17&gblog=190 Sat, 18 Apr 2020 13:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-04-2020&group=17&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-04-2020&group=17&gblog=189 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ในการปฏิบัติธรรม จะพบว่าตัวจิตนี้มี 2 ส่วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-04-2020&group=17&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-04-2020&group=17&gblog=189 Sun, 05 Apr 2020 10:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2020&group=17&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2020&group=17&gblog=188 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมอง ด้วยอุปกิเลสที่จรมา ฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2020&group=17&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2020&group=17&gblog=188 Mon, 30 Mar 2020 8:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2020&group=17&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2020&group=17&gblog=187 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจจ์ 4 ข้อที่ 1 ทุกข์ให้รู้ หมายความว่าอย่างไรในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2020&group=17&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2020&group=17&gblog=187 Thu, 26 Mar 2020 9:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2020&group=17&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2020&group=17&gblog=186 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมเรื่อง *ความคิด*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2020&group=17&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2020&group=17&gblog=186 Mon, 16 Mar 2020 9:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-12-2019&group=17&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-12-2019&group=17&gblog=183 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้อาการท้องอืด เป็นกรดในท้อง ที่เกิดในนักภาวนาทีปฏิบัติจนได้ผลดีในระดับหนี่งแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-12-2019&group=17&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-12-2019&group=17&gblog=183 Mon, 23 Dec 2019 9:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-12-2019&group=17&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-12-2019&group=17&gblog=182 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าชายสิทธัตถะทรงรู้อะไรในคืนวันตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-12-2019&group=17&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-12-2019&group=17&gblog=182 Mon, 16 Dec 2019 13:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-09-2019&group=17&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-09-2019&group=17&gblog=181 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่นักปฏิบัติธรรมไม่อาจเดินไปถึงทีสุดแห่งทุกข์ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-09-2019&group=17&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-09-2019&group=17&gblog=181 Mon, 16 Sep 2019 19:05:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2019&group=17&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2019&group=17&gblog=180 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติให้จิตให้เป็นผู้รู้ ผู้ดู ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2019&group=17&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2019&group=17&gblog=180 Mon, 24 Jun 2019 20:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2018&group=17&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2018&group=17&gblog=179 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลที่ได้ของการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2018&group=17&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2018&group=17&gblog=179 Mon, 24 Dec 2018 3:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2018&group=17&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2018&group=17&gblog=178 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสติปัฏฐานแล้ว เสียวหน้าอก หรือ เจ็บหน้าอก หรือ แน่นหน้าอก แก้อยางไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2018&group=17&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2018&group=17&gblog=178 Sun, 09 Dec 2018 18:00:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2018&group=17&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2018&group=17&gblog=177 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝีกฝน ไปพักใหญ่ ใจเริ่มเฉย ๆ ต่อสิ่งทีมากระทบ แสดงว่า ฝีกได้ผลแล้วใช่ใหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2018&group=17&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2018&group=17&gblog=177 Tue, 04 Dec 2018 15:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2018&group=17&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2018&group=17&gblog=175 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวข้ามสู่การไม่มีเวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2018&group=17&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2018&group=17&gblog=175 Sat, 17 Nov 2018 11:41:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-11-2018&group=17&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-11-2018&group=17&gblog=174 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะ ธรรมต่างๆ ทางจิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-11-2018&group=17&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-11-2018&group=17&gblog=174 Mon, 12 Nov 2018 7:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2018&group=17&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2018&group=17&gblog=173 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะอาการของผู้ทีฝีกฝนจนได้ สติ สมาธิ ที่มั่นคงแข็งแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2018&group=17&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2018&group=17&gblog=173 Fri, 09 Nov 2018 15:19:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2018&group=17&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2018&group=17&gblog=172 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการพิจารณาไตรลักษณ์ในขณะฝึกฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2018&group=17&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2018&group=17&gblog=172 Mon, 22 Oct 2018 8:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2018&group=17&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2018&group=17&gblog=170 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการของสัมมาสมาธิในองค์มรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2018&group=17&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2018&group=17&gblog=170 Tue, 31 Jul 2018 7:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-02-2018&group=17&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-02-2018&group=17&gblog=168 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตตื่นมากเกินควร จะแก้ไขอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-02-2018&group=17&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-02-2018&group=17&gblog=168 Sun, 25 Feb 2018 18:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-02-2018&group=17&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-02-2018&group=17&gblog=167 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเมื่อเกิดความรู้สึกตัวแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-02-2018&group=17&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-02-2018&group=17&gblog=167 Sun, 18 Feb 2018 8:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-01-2018&group=17&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-01-2018&group=17&gblog=166 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกรู้การหายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-01-2018&group=17&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-01-2018&group=17&gblog=166 Wed, 03 Jan 2018 19:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-12-2017&group=17&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-12-2017&group=17&gblog=165 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิบายการฝีกฝนด้วยการดูทีวี วิธีฝีก การดูว่าฝีกแล้วคืออย่างไรที่ได้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-12-2017&group=17&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-12-2017&group=17&gblog=165 Thu, 14 Dec 2017 8:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-11-2017&group=17&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-11-2017&group=17&gblog=164 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ ทำไมถึงทุกข์ใจ ทำไมถึงไม่ทุกข์ใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-11-2017&group=17&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-11-2017&group=17&gblog=164 Sat, 25 Nov 2017 11:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-11-2017&group=17&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-11-2017&group=17&gblog=163 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ เป็นเช่นไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-11-2017&group=17&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-11-2017&group=17&gblog=163 Fri, 24 Nov 2017 20:20:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-11-2017&group=17&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-11-2017&group=17&gblog=162 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สติทางธรรม เป็นเช่นไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-11-2017&group=17&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-11-2017&group=17&gblog=162 Fri, 24 Nov 2017 15:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2017&group=17&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2017&group=17&gblog=161 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จะพบสังขตธรรมได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2017&group=17&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2017&group=17&gblog=161 Fri, 17 Nov 2017 12:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2017&group=17&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2017&group=17&gblog=160 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติธรรม - ปวดหัว ปวดท้อง ปวดกระดูกสันหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2017&group=17&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2017&group=17&gblog=160 Tue, 14 Nov 2017 7:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2017&group=17&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2017&group=17&gblog=159 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเติบโตขึ้นของสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดวงตาเห็นธรรม ปัญญาญาณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2017&group=17&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2017&group=17&gblog=159 Wed, 08 Nov 2017 8:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2017&group=17&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2017&group=17&gblog=158 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2017&group=17&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2017&group=17&gblog=158 Mon, 09 Oct 2017 4:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2017&group=17&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2017&group=17&gblog=157 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโทษครับ ท่านกำลังหาอะไรอยู่ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2017&group=17&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2017&group=17&gblog=157 Tue, 29 Aug 2017 9:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2017&group=17&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2017&group=17&gblog=156 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดผิดพลาดของนักภาวนา คือ ความไม่เข้าใจกับคำว่า สัมมาสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2017&group=17&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2017&group=17&gblog=156 Sun, 04 Jun 2017 18:48:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-05-2017&group=17&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-05-2017&group=17&gblog=155 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ ในสติปัฏฐาน คือ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-05-2017&group=17&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-05-2017&group=17&gblog=155 Sat, 20 May 2017 8:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-05-2017&group=17&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-05-2017&group=17&gblog=154 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรมัตถธรรม ทุกข์ ไม่ทุกข์ ฉบับชาวบ้านอ่านด้วยภาษาง่าย ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-05-2017&group=17&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-05-2017&group=17&gblog=154 Wed, 10 May 2017 10:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2017&group=17&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2017&group=17&gblog=153 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ สมาธิ ปัญญา เป็นอย่างไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2017&group=17&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-03-2017&group=17&gblog=153 Sun, 26 Mar 2017 8:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2016&group=17&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2016&group=17&gblog=151 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝีกจิตด้วยการดูทีวีพร้อมรู้กายไปด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2016&group=17&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2016&group=17&gblog=151 Tue, 11 Oct 2016 16:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=17&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=17&gblog=150 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กลไกแห่งสติปัฏฐานและกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=17&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=17&gblog=150 Sun, 09 Oct 2016 14:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=17&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=17&gblog=149 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกรู้ความรู้สีกในจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=17&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=17&gblog=149 Sun, 09 Oct 2016 15:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-08-2016&group=17&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-08-2016&group=17&gblog=148 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างระหว่างการปล่อยวาง และ การละเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-08-2016&group=17&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-08-2016&group=17&gblog=148 Wed, 03 Aug 2016 8:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-06-2016&group=17&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-06-2016&group=17&gblog=147 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงจะลงมือปฏิบัติ จิตก็หนักเสียแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-06-2016&group=17&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-06-2016&group=17&gblog=147 Fri, 10 Jun 2016 9:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2016&group=17&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2016&group=17&gblog=146 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จะพ้นไปจากกองทุกข์ได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2016&group=17&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2016&group=17&gblog=146 Sat, 04 Jun 2016 16:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2016&group=17&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2016&group=17&gblog=145 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เผลอ ในการภาวนามี 2 แบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2016&group=17&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2016&group=17&gblog=145 Fri, 03 Jun 2016 19:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-05-2016&group=17&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-05-2016&group=17&gblog=143 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งฝีกฝนการภาวนา ยิ่งไม่ก้าวหน้า จะแก้ไขอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-05-2016&group=17&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-05-2016&group=17&gblog=143 Sat, 21 May 2016 8:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2016&group=17&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2016&group=17&gblog=142 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แล้ววาง รู้แล้วปล่อย รู้แล้วทิ้ง รู้แล้วไม่ยีดติด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2016&group=17&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2016&group=17&gblog=142 Fri, 25 Mar 2016 15:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-03-2016&group=17&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-03-2016&group=17&gblog=141 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็น ความคิด ตลอดเวลา จะทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-03-2016&group=17&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-03-2016&group=17&gblog=141 Tue, 15 Mar 2016 9:21:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2016&group=17&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2016&group=17&gblog=139 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝีกรู้กาย รู้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2016&group=17&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2016&group=17&gblog=139 Tue, 02 Feb 2016 9:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2016&group=17&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2016&group=17&gblog=138 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน มีอยู่จริงหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2016&group=17&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2016&group=17&gblog=138 Thu, 28 Jan 2016 5:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-01-2016&group=17&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-01-2016&group=17&gblog=137 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำตัณหาให้สิ้น ไม่ใช่ไปทำให้ทุกข์ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-01-2016&group=17&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-01-2016&group=17&gblog=137 Fri, 22 Jan 2016 9:41:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-01-2016&group=17&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-01-2016&group=17&gblog=136 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว และ นิ่ง 2 อย่างนี้ ใช้อย่างไรในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-01-2016&group=17&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-01-2016&group=17&gblog=136 Tue, 19 Jan 2016 13:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2016&group=17&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2016&group=17&gblog=135 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[น๊อคน้ำเย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2016&group=17&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2016&group=17&gblog=135 Sun, 10 Jan 2016 10:16:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2015&group=17&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2015&group=17&gblog=133 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือ การทำสมถะ ในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2015&group=17&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2015&group=17&gblog=133 Sat, 26 Sep 2015 9:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-08-2015&group=17&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-08-2015&group=17&gblog=132 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสลายพลังงานที่ค้างอยู่ทีศรีษะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-08-2015&group=17&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-08-2015&group=17&gblog=132 Sun, 09 Aug 2015 10:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2015&group=17&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2015&group=17&gblog=131 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติแล้วจิตอ่อนไหวมากขึ้น ผิดทางหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2015&group=17&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2015&group=17&gblog=131 Mon, 20 Jul 2015 9:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2015&group=17&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2015&group=17&gblog=130 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตผู้รู้ เกิดได้อย่างไรในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2015&group=17&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2015&group=17&gblog=130 Thu, 09 Jul 2015 9:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2015&group=17&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2015&group=17&gblog=129 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภวนามยปัญญา]]> > ปัญญาทีได้จากการฟังB.จินตมยปัญญา >> ปัญญาทีเกิด....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2015&group=17&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2015&group=17&gblog=129 Sun, 08 Mar 2015 18:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2015&group=17&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2015&group=17&gblog=128 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกภายนอก โลกภายใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2015&group=17&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2015&group=17&gblog=128 Wed, 04 Mar 2015 18:40:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-12-2014&group=17&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-12-2014&group=17&gblog=127 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเร็วของการสร้างขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-12-2014&group=17&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-12-2014&group=17&gblog=127 Sun, 14 Dec 2014 5:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2014&group=17&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2014&group=17&gblog=125 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อไรจึงจะพิจารณาธรรมแล้ว ได้ผลแห่งการพิจารณาธรรมนั้น ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2014&group=17&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2014&group=17&gblog=125 Sat, 22 Nov 2014 19:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2014&group=17&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2014&group=17&gblog=124 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏ 3 ข้อในการภาวนาใน blog ใช้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2014&group=17&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2014&group=17&gblog=124 Mon, 17 Nov 2014 9:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2014&group=17&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2014&group=17&gblog=123 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัยของวัฏฏะ รู้ได้-เข้าใจได้ ด้วยนิพพิทา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2014&group=17&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2014&group=17&gblog=123 Fri, 07 Nov 2014 9:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-10-2014&group=17&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-10-2014&group=17&gblog=122 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมครั้งที 8 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-10-2014&group=17&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-10-2014&group=17&gblog=122 Mon, 27 Oct 2014 18:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2014&group=17&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2014&group=17&gblog=121 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จะทำอย่างไร ให้เกิดความรู้สีกตัวได้เสมอ ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2014&group=17&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2014&group=17&gblog=121 Fri, 17 Oct 2014 14:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-10-2014&group=17&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-10-2014&group=17&gblog=120 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่ลาวตรงกับวันทีเท่าใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-10-2014&group=17&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-10-2014&group=17&gblog=120 Sun, 12 Oct 2014 19:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-10-2014&group=17&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-10-2014&group=17&gblog=118 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การทดสอบว่า สมาธิทีฝีกมาได้ผลในระดับใดแล้ว -สำหรับมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-10-2014&group=17&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-10-2014&group=17&gblog=118 Fri, 10 Oct 2014 19:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2014&group=17&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2014&group=17&gblog=117 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเน้นแต่สมาธิก็ไม่ได้ จะเน้นแต่ปัญญาก็ไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2014&group=17&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2014&group=17&gblog=117 Sun, 28 Sep 2014 19:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-09-2014&group=17&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-09-2014&group=17&gblog=116 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ วิธีสลายความเครียด ปวดหัว เวียนหัว ไมเกรน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-09-2014&group=17&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-09-2014&group=17&gblog=116 Tue, 23 Sep 2014 16:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2014&group=17&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2014&group=17&gblog=115 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พ้นทุกข์ด้วยสมาธิ ไม่ทุกข์ด้วยปัญญาญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2014&group=17&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2014&group=17&gblog=115 Fri, 05 Sep 2014 14:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2014&group=17&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2014&group=17&gblog=114 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ หรือว่า เห็น ในวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2014&group=17&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2014&group=17&gblog=114 Sat, 02 Aug 2014 13:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2014&group=17&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2014&group=17&gblog=113 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างเดินจงกรมและนั่งสมาธิ อย่างไหนดีกว่ากัน เพราะอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2014&group=17&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2014&group=17&gblog=113 Fri, 01 Aug 2014 10:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2014&group=17&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2014&group=17&gblog=112 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตฟุ่งซ่านเป็นสิ่งดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2014&group=17&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2014&group=17&gblog=112 Thu, 24 Jul 2014 9:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-07-2014&group=17&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-07-2014&group=17&gblog=111 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาณาปานสติ - ยีดลมหายใจอย่างนั้นหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-07-2014&group=17&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-07-2014&group=17&gblog=111 Wed, 23 Jul 2014 9:17:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=17&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=17&gblog=110 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Unity - ความเป็นหนี่งเดียว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=17&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=17&gblog=110 Mon, 21 Jul 2014 8:32:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2014&group=17&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2014&group=17&gblog=109 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสติ คือ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2014&group=17&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2014&group=17&gblog=109 Wed, 18 Jun 2014 10:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2014&group=17&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2014&group=17&gblog=108 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ *สมาธิ*มีอาการอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2014&group=17&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2014&group=17&gblog=108 Mon, 09 Jun 2014 8:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2014&group=17&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2014&group=17&gblog=107 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กลไกการทำงานของ จิตทีอิสระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2014&group=17&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2014&group=17&gblog=107 Mon, 02 Jun 2014 14:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=17&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=17&gblog=106 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมถะยานิก วิปัสสนายานิก]]> >>> สมถะยานิก คือ การภาวนาทีเริ่มต้นด้วยการให้สติไประลึกรู้สภาวะธรรม เป็นการเน้นการระลึกรู้ เช่น เด....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=17&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=17&gblog=106 Thu, 24 Apr 2014 9:18:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=17&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=17&gblog=105 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างระหว่าง ตัณหา และ ฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=17&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=17&gblog=105 Thu, 24 Apr 2014 5:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2014&group=17&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2014&group=17&gblog=104 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คนโสด กับ คนทีแต่งงานแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2014&group=17&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2014&group=17&gblog=104 Fri, 04 Apr 2014 19:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-03-2014&group=17&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-03-2014&group=17&gblog=103 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิทินตั้งโต๊ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-03-2014&group=17&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-03-2014&group=17&gblog=103 Fri, 28 Mar 2014 9:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-03-2014&group=17&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-03-2014&group=17&gblog=102 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฌานแบบฤาษี ฌานแบบพุทธ ต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-03-2014&group=17&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-03-2014&group=17&gblog=102 Fri, 21 Mar 2014 10:50:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2014&group=17&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2014&group=17&gblog=101 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อนอนไม่หลับ และ วิธีการแก้ใขให้หลับได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2014&group=17&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2014&group=17&gblog=101 Mon, 10 Mar 2014 14:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2014&group=17&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2014&group=17&gblog=100 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ พบธรรมได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2014&group=17&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2014&group=17&gblog=100 Sat, 08 Mar 2014 10:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2012&group=15&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2012&group=15&gblog=125 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตประภัสสร เป็นเช่นไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2012&group=15&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2012&group=15&gblog=125 Wed, 30 May 2012 14:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-04-2012&group=15&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-04-2012&group=15&gblog=123 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเห็นจิตเป็นมรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-04-2012&group=15&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-04-2012&group=15&gblog=123 Tue, 03 Apr 2012 19:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2012&group=15&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2012&group=15&gblog=121 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นได้ชัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2012&group=15&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2012&group=15&gblog=121 Fri, 30 Mar 2012 11:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-03-2012&group=15&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-03-2012&group=15&gblog=120 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูบ่อย ๆ ดูนาน ๆ ก็จะพบสิ่งที่เห็นได้ยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-03-2012&group=15&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-03-2012&group=15&gblog=120 Tue, 27 Mar 2012 17:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2012&group=15&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2012&group=15&gblog=119 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลงสภาวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2012&group=15&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2012&group=15&gblog=119 Sun, 25 Mar 2012 5:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-03-2012&group=15&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-03-2012&group=15&gblog=118 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝีกกำหนดรู้ทีจุดอื่น เช่น ทีขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-03-2012&group=15&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-03-2012&group=15&gblog=118 Fri, 23 Mar 2012 16:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2012&group=15&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2012&group=15&gblog=117 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ละได้ คือ ไม่กิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2012&group=15&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2012&group=15&gblog=117 Thu, 22 Mar 2012 5:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2012&group=15&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2012&group=15&gblog=116 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มาเรียนรู้กลไกการทำงานของความโกรธกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2012&group=15&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2012&group=15&gblog=116 Thu, 22 Mar 2012 6:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2012&group=15&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2012&group=15&gblog=114 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งใจรู้เพื่อดูการไหลของเลือด ควรทำไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2012&group=15&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2012&group=15&gblog=114 Mon, 19 Mar 2012 6:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-03-2012&group=15&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-03-2012&group=15&gblog=113 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำหนังสือ นิพพานได้ในทุกขณะปัจจุบัน เพื่อเห็นโลกตามความเป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-03-2012&group=15&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-03-2012&group=15&gblog=113 Sun, 18 Mar 2012 18:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-03-2012&group=15&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-03-2012&group=15&gblog=112 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้รู้สึกตัวแล้วตามรู้กายใจ ภาวนาอย่างนี้ใช่ใหม่ ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-03-2012&group=15&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-03-2012&group=15&gblog=112 Sat, 17 Mar 2012 10:50:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-03-2012&group=15&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-03-2012&group=15&gblog=111 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพวิดิโอกิจกรรมครั้งที่ 3 ดูได้ที่ Youtube]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-03-2012&group=15&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-03-2012&group=15&gblog=111 Wed, 14 Mar 2012 16:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-03-2012&group=15&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-03-2012&group=15&gblog=110 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พัด เครื่องมือการเจริญสติปัฏฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-03-2012&group=15&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-03-2012&group=15&gblog=110 Tue, 13 Mar 2012 18:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-03-2012&group=15&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-03-2012&group=15&gblog=109 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอานนท์ค้นพบธรรมขั้นสูงสุดได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-03-2012&group=15&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-03-2012&group=15&gblog=109 Mon, 12 Mar 2012 6:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2012&group=15&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2012&group=15&gblog=107 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเข้าถึงสภาวะแห่งสุญญตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2012&group=15&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2012&group=15&gblog=107 Sun, 11 Mar 2012 7:11:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2012&group=15&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2012&group=15&gblog=106 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต 3 บ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2012&group=15&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2012&group=15&gblog=106 Sat, 10 Mar 2012 7:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2012&group=15&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2012&group=15&gblog=105 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ฝากไว้ในกิจกรรมครั้งที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2012&group=15&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-03-2012&group=15&gblog=105 Thu, 08 Mar 2012 16:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-02-2012&group=15&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-02-2012&group=15&gblog=103 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนเป็นสมาธิ หูดับไปเลยไม่ได้ยินใช่ใหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-02-2012&group=15&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-02-2012&group=15&gblog=103 Tue, 21 Feb 2012 6:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-02-2012&group=15&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-02-2012&group=15&gblog=100 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มีวิธีการจัดการให้จิตไม่กระเพื่อมไหมครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-02-2012&group=15&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-02-2012&group=15&gblog=100 Tue, 14 Feb 2012 19:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-11-2010&group=8&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-11-2010&group=8&gblog=152 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุป การบรรยายของวันกิจกรรม 31 ตุลาคม 2553]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-11-2010&group=8&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-11-2010&group=8&gblog=152 Tue, 02 Nov 2010 15:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-10-2010&group=8&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-10-2010&group=8&gblog=151 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ ที่ตั้งมั่นแล้ว เสื่อมอีกได้ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-10-2010&group=8&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-10-2010&group=8&gblog=151 Thu, 28 Oct 2010 15:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-10-2010&group=8&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-10-2010&group=8&gblog=150 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Meet the press ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-10-2010&group=8&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-10-2010&group=8&gblog=150 Tue, 26 Oct 2010 15:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2010&group=8&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2010&group=8&gblog=146 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ เพียงรูุ้ว่ามีหรือไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2010&group=8&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2010&group=8&gblog=146 Thu, 21 Oct 2010 15:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2010&group=8&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2010&group=8&gblog=145 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นขันธ์ 5 ไม่เที่ยงแล้ว แต่ทำไมยังเห็นว่าขันธ์ 5 นี่เป็นเราอยู่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2010&group=8&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2010&group=8&gblog=145 Tue, 19 Oct 2010 15:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2010&group=8&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2010&group=8&gblog=142 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมการบรรยายวิธีการปฏิบัติสติปัฏฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2010&group=8&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2010&group=8&gblog=142 Sun, 17 Oct 2010 15:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2010&group=8&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2010&group=8&gblog=141 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติครึ่งใบ ธรรมชาติเต็มใบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2010&group=8&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2010&group=8&gblog=141 Sat, 16 Oct 2010 15:57:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2010&group=8&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2010&group=8&gblog=140 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกซ้อนโลก - กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตใจในจิต ธรรมในธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2010&group=8&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2010&group=8&gblog=140 Thu, 14 Oct 2010 15:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2010&group=8&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2010&group=8&gblog=139 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อเทียน - ให้รู้สึก คือ อย่างไร - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2010&group=8&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2010&group=8&gblog=139 Wed, 13 Oct 2010 15:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2010&group=8&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2010&group=8&gblog=136 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเข้าใจ ดูกาย ก็คือ ดูจิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2010&group=8&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2010&group=8&gblog=136 Sat, 09 Oct 2010 15:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-10-2010&group=8&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-10-2010&group=8&gblog=134 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบ จิตใจ-กิเลส VS ร่างกาย-เชื้อโรค - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-10-2010&group=8&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-10-2010&group=8&gblog=134 Thu, 07 Oct 2010 15:58:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2010&group=8&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2010&group=8&gblog=132 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ภาวนาจากนักภาวนาผู้หนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2010&group=8&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2010&group=8&gblog=132 Tue, 05 Oct 2010 15:58:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2010&group=8&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2010&group=8&gblog=131 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจ คือ จิตที่เปิดกว้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2010&group=8&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2010&group=8&gblog=131 Tue, 05 Oct 2010 15:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-10-2010&group=8&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-10-2010&group=8&gblog=130 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Do and Don't ขณะฝึกกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน -มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-10-2010&group=8&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-10-2010&group=8&gblog=130 Sun, 03 Oct 2010 15:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2010&group=8&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2010&group=8&gblog=129 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในขณะต่าง ๆ กัน - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2010&group=8&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2010&group=8&gblog=129 Thu, 30 Sep 2010 15:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2010&group=8&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2010&group=8&gblog=128 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ละกิเลส คือ การไม่ยึดติดกับ กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2010&group=8&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2010&group=8&gblog=128 Tue, 28 Sep 2010 15:58:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-09-2010&group=8&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-09-2010&group=8&gblog=126 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรม ที่เปรียบกับ ตำรวจจราจร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-09-2010&group=8&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-09-2010&group=8&gblog=126 Mon, 27 Sep 2010 15:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2010&group=8&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2010&group=8&gblog=125 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ คือ สมาธิที่เกื้อหนุนวิปัสสนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2010&group=8&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2010&group=8&gblog=125 Wed, 22 Sep 2010 15:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-09-2010&group=8&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-09-2010&group=8&gblog=124 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตรู้ แยกตัวออกมา แต่มี อกุศลจิต ปรากฏอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-09-2010&group=8&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-09-2010&group=8&gblog=124 Tue, 21 Sep 2010 15:59:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2010&group=8&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2010&group=8&gblog=123 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นี่ อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2010&group=8&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2010&group=8&gblog=123 Mon, 20 Sep 2010 15:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-09-2010&group=8&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-09-2010&group=8&gblog=122 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กบฏสำนัก หรือ วิธีเฉพาะตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-09-2010&group=8&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-09-2010&group=8&gblog=122 Sat, 18 Sep 2010 16:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-09-2010&group=8&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-09-2010&group=8&gblog=121 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำขึ้นให้รีบตัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-09-2010&group=8&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-09-2010&group=8&gblog=121 Tue, 14 Sep 2010 16:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-09-2010&group=8&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-09-2010&group=8&gblog=120 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการและเหตุผลในการจัดการกับเรื่อง.ความคิด.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-09-2010&group=8&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-09-2010&group=8&gblog=120 Mon, 13 Sep 2010 16:00:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-09-2010&group=8&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-09-2010&group=8&gblog=119 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะจิต-วิญญาณ ในปุถุชน และ กัลยาณชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-09-2010&group=8&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-09-2010&group=8&gblog=119 Sun, 12 Sep 2010 16:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2010&group=8&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2010&group=8&gblog=118 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทันกิเลส คือ เห็นกิเลส รู้ทันความคิด คือ เห็นความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2010&group=8&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2010&group=8&gblog=118 Sat, 11 Sep 2010 16:01:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-09-2010&group=8&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-09-2010&group=8&gblog=117 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของการฝึกสติปัฏฐานเมื่อได้ผล จะดับทุกข์ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-09-2010&group=8&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-09-2010&group=8&gblog=117 Tue, 07 Sep 2010 16:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-09-2010&group=8&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-09-2010&group=8&gblog=112 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สติในการดูจิตอย่างนี้ถูกหลักหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-09-2010&group=8&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-09-2010&group=8&gblog=112 Sat, 04 Sep 2010 16:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2010&group=8&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2010&group=8&gblog=110 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความเพียร คือ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2010&group=8&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2010&group=8&gblog=110 Thu, 02 Sep 2010 16:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2010&group=8&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2010&group=8&gblog=109 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดแห่งภาวนามยปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2010&group=8&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2010&group=8&gblog=109 Mon, 30 Aug 2010 16:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2010&group=8&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2010&group=8&gblog=108 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีพิจารณา กาย ฉบับชาวบ้านเขียน ชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2010&group=8&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2010&group=8&gblog=108 Fri, 27 Aug 2010 16:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2010&group=8&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2010&group=8&gblog=107 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกฝนการปฏิบัตินั้นเพื่ออะไร ได้ประโยชน์อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2010&group=8&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2010&group=8&gblog=107 Thu, 26 Aug 2010 16:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-08-2010&group=8&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-08-2010&group=8&gblog=106 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทวนกระแสความคิด คือ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-08-2010&group=8&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-08-2010&group=8&gblog=106 Tue, 24 Aug 2010 16:02:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2010&group=8&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2010&group=8&gblog=105 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าไม่หมั่นฝึกฝน จะไม่เกิดความไวในการรับรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2010&group=8&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2010&group=8&gblog=105 Mon, 23 Aug 2010 16:02:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-08-2010&group=8&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-08-2010&group=8&gblog=103 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบ อวิชชา เหมือนโรงงานผลิตสินค้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-08-2010&group=8&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-08-2010&group=8&gblog=103 Sun, 22 Aug 2010 16:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2010&group=8&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2010&group=8&gblog=100 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีดูจิตแบบพระโปฐิละเถระที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฏก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2010&group=8&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2010&group=8&gblog=100 Fri, 20 Aug 2010 16:02:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2021&group=20&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2021&group=20&gblog=34 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้เกี่ยวกับ สีรองพื้น Epoxy ของ TOA / Beger / Jotun โดย HomePaint Outlet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2021&group=20&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2021&group=20&gblog=34 Sat, 05 Jun 2021 15:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2021&group=20&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2021&group=20&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทาสีเหล็กด้วยสี Epoxy TOA Rust Tech (โดย ชางเสือ ใน Youtube )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2021&group=20&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2021&group=20&gblog=31 Tue, 01 Jun 2021 15:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2021&group=20&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2021&group=20&gblog=30 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อท่อน้ำ PVC โดยใช้ >แคลมป์รัดแยก< ทำให้ไม่ต้องตัดต่อท่อเส้นเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2021&group=20&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2021&group=20&gblog=30 Thu, 11 Mar 2021 12:10:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2021&group=20&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2021&group=20&gblog=29 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สกรูยึดกับคอนกรีตได้โดยไม่ต้องใช้พุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2021&group=20&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2021&group=20&gblog=29 Wed, 10 Mar 2021 12:09:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2021&group=20&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2021&group=20&gblog=28 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สกรูยึดกับคอนกรีตได้โดยไม่ต้องใช้พุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2021&group=20&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2021&group=20&gblog=28 Wed, 10 Mar 2021 12:08:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2021&group=20&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2021&group=20&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ่อมก๊อกน้ำหยด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2021&group=20&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2021&group=20&gblog=27 Sun, 10 Jan 2021 14:11:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2020&group=20&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2020&group=20&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทาสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2020&group=20&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2020&group=20&gblog=26 Fri, 25 Dec 2020 19:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-05-2020&group=20&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-05-2020&group=20&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คลิปสอน การเข้าหางปลา และการใช้ท่อหดหุ้มหางปลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-05-2020&group=20&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-05-2020&group=20&gblog=25 Fri, 15 May 2020 15:54:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-05-2020&group=20&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-05-2020&group=20&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหางปลา เทคนิคการเลือกใช้ชนิดหางปลาให้เหมาะสม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-05-2020&group=20&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-05-2020&group=20&gblog=24 Mon, 11 May 2020 15:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2019&group=20&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2019&group=20&gblog=23 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ่อมพืนทีโรงจอดรถทีเป็นรอยร้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2019&group=20&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2019&group=20&gblog=23 Fri, 22 Nov 2019 10:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2017&group=20&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2017&group=20&gblog=21 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รูกันซึม ( ท่อสำหรับต่อกับท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2017&group=20&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2017&group=20&gblog=21 Wed, 08 Nov 2017 10:47:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2016&group=20&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2016&group=20&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กันน้ำรั่วดาดฟ้า ซ่อมดาดฟ้าน้ำรั่วซึม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2016&group=20&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2016&group=20&gblog=20 Thu, 04 Aug 2016 8:36:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2014&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2014&group=19&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิ ดูอะไร ดูอย่างไร (ความรู้ทั่วไป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2014&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2014&group=19&gblog=13 Tue, 27 May 2014 11:06:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2013&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2013&group=19&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[10. อวิชชา คืออะไร การทำลายอวิชชาทำได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2013&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2013&group=19&gblog=12 Tue, 23 Apr 2013 15:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-04-2013&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-04-2013&group=19&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[9.อริยมรรค มีองค์ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-04-2013&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-04-2013&group=19&gblog=11 Sat, 20 Apr 2013 6:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2013&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2013&group=19&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[8.นิโรธ คือ อะไร มีกี่แบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2013&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2013&group=19&gblog=10 Fri, 19 Apr 2013 8:56:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-03-2014&group=17&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-03-2014&group=17&gblog=99 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นกน้อยในกรงทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-03-2014&group=17&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-03-2014&group=17&gblog=99 Fri, 07 Mar 2014 10:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-03-2014&group=17&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-03-2014&group=17&gblog=98 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเกิดการลังเลใจในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-03-2014&group=17&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-03-2014&group=17&gblog=98 Mon, 03 Mar 2014 7:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-01-2014&group=17&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-01-2014&group=17&gblog=97 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คนโลกสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-01-2014&group=17&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-01-2014&group=17&gblog=97 Thu, 16 Jan 2014 7:21:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2013&group=17&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2013&group=17&gblog=96 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มาร-พุทธะ -จิตหนี่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2013&group=17&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2013&group=17&gblog=96 Wed, 04 Dec 2013 16:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2013&group=17&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2013&group=17&gblog=95 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนาเพื่อให้รู้ทุกข์แล้วจิตไม่ยีดติดกับทุกข์ ผลคือจิตเป็นอิสระ จิตไม่ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2013&group=17&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2013&group=17&gblog=95 Sun, 01 Dec 2013 9:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-11-2013&group=17&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-11-2013&group=17&gblog=94 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการภาวนา - เรื่องจริงจากเหตุการณ์บ้านเมืองในวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-11-2013&group=17&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-11-2013&group=17&gblog=94 Tue, 26 Nov 2013 10:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2013&group=17&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2013&group=17&gblog=93 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝีกรู้กายแล้วทำไมเวทนาจึงมากขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2013&group=17&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2013&group=17&gblog=93 Sat, 23 Nov 2013 9:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2013&group=17&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2013&group=17&gblog=92 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การชนะกิเลสมีอาการอย่างไร จีงจะไม่ใช่การกดข่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2013&group=17&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2013&group=17&gblog=92 Sat, 09 Nov 2013 10:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2013&group=17&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2013&group=17&gblog=91 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดศูนย์กลางของการรู้ ของโลกภายใน -พบกับ จิตผู้รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2013&group=17&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2013&group=17&gblog=91 Wed, 30 Oct 2013 12:50:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2013&group=17&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2013&group=17&gblog=90 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝีกฝนสติปัฏฐานนั้น ก็คือปลุกความสามารถของจิตให้รู้ความรู้สีกได้ดีขึ้นกว่าเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2013&group=17&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2013&group=17&gblog=90 Wed, 23 Oct 2013 10:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-10-2013&group=17&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-10-2013&group=17&gblog=89 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาญาณ ญาณหยั่งรู้ สิ่งทียากที่สุดของนักภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-10-2013&group=17&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-10-2013&group=17&gblog=89 Fri, 18 Oct 2013 8:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2013&group=17&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2013&group=17&gblog=88 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างระหว่าง สุขเวทนา และ สุขในนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2013&group=17&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2013&group=17&gblog=88 Sun, 22 Sep 2013 8:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-09-2013&group=17&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-09-2013&group=17&gblog=87 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดับทุกข์ด้วยสมาธิ ดับทุกข์ด้วยปัญญา คืออย่างไร ฉบับชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-09-2013&group=17&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-09-2013&group=17&gblog=87 Sat, 21 Sep 2013 10:53:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2013&group=17&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2013&group=17&gblog=86 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเหมือนและแตกต่าง ระหว่าง การฝีกในรูปแบบ และ การฝีกในชีวิตประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2013&group=17&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2013&group=17&gblog=86 Fri, 20 Sep 2013 10:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-09-2013&group=17&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-09-2013&group=17&gblog=85 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[13 กันยายน 2556 25 ปีแห่งการมรณภาพหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-09-2013&group=17&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-09-2013&group=17&gblog=85 Mon, 09 Sep 2013 13:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2013&group=17&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2013&group=17&gblog=84 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูพฤติกรรมของจิตเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2013&group=17&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2013&group=17&gblog=84 Sat, 31 Aug 2013 16:02:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2013&group=17&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2013&group=17&gblog=83 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านวาดภาพคนรู้แจ้งในธรรมว่าอย่างไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2013&group=17&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2013&group=17&gblog=83 Thu, 29 Aug 2013 20:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2013&group=17&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2013&group=17&gblog=82 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วางจิตในการภาวนาอย่างไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2013&group=17&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2013&group=17&gblog=82 Tue, 27 Aug 2013 20:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2013&group=17&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2013&group=17&gblog=81 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน 2 ชนิด เป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2013&group=17&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2013&group=17&gblog=81 Mon, 26 Aug 2013 19:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2013&group=17&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2013&group=17&gblog=80 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เห็นธรรม เพราะไม่มีดวงตาเห็นธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2013&group=17&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2013&group=17&gblog=80 Sat, 17 Aug 2013 18:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-08-2013&group=17&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-08-2013&group=17&gblog=79 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบ้ติธรรมไปเพื่ออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-08-2013&group=17&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-08-2013&group=17&gblog=79 Tue, 13 Aug 2013 11:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-08-2013&group=17&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-08-2013&group=17&gblog=78 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พยายามรู้ลมหายใจเข้าออกบ่อย ๆ แล้วเห็นความคิดเกิดแล้วดับไปอยู่ตลอดเวลา ถูกหรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-08-2013&group=17&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-08-2013&group=17&gblog=78 Mon, 12 Aug 2013 13:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-08-2013&group=17&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-08-2013&group=17&gblog=77 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาศักยภาพในการหลุดพ้นในพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-08-2013&group=17&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-08-2013&group=17&gblog=77 Wed, 07 Aug 2013 15:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2013&group=17&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2013&group=17&gblog=76 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิแล้วชอบหลับ แก้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2013&group=17&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2013&group=17&gblog=76 Fri, 02 Aug 2013 18:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-07-2013&group=17&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-07-2013&group=17&gblog=75 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนที่จะเป็นแมงปอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-07-2013&group=17&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-07-2013&group=17&gblog=75 Thu, 11 Jul 2013 14:29:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-04-2013&group=17&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-04-2013&group=17&gblog=72 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมการภาวนาแนวหลวงพ่อเทียน จึงก้าวหน้าได้ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-04-2013&group=17&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-04-2013&group=17&gblog=72 Fri, 05 Apr 2013 9:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-03-2013&group=17&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-03-2013&group=17&gblog=71 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างนี้ คือ ปล่อยวางได้แล้วใช่ใหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-03-2013&group=17&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-03-2013&group=17&gblog=71 Sun, 24 Mar 2013 19:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2013&group=17&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2013&group=17&gblog=70 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้การจ้องสภาวะแล้วปวดหัวเกิดขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2013&group=17&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2013&group=17&gblog=70 Fri, 15 Feb 2013 6:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-02-2013&group=17&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-02-2013&group=17&gblog=69 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การภาวนาคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-02-2013&group=17&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-02-2013&group=17&gblog=69 Thu, 07 Feb 2013 9:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-02-2013&group=17&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-02-2013&group=17&gblog=68 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเริ่มต้นภาวนาใหม่ๆ จะดี แต่พอภาวนาไปสักพักจะไม่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-02-2013&group=17&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-02-2013&group=17&gblog=68 Fri, 01 Feb 2013 6:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2013&group=17&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2013&group=17&gblog=67 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การภาวนาเพื่อให้รู้จักกับทุกข์ว่า ทุกข์ นั้นเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2013&group=17&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2013&group=17&gblog=67 Sat, 26 Jan 2013 6:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-01-2013&group=17&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-01-2013&group=17&gblog=66 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกภายใน โลกภายนอก ในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-01-2013&group=17&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-01-2013&group=17&gblog=66 Mon, 21 Jan 2013 9:15:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2013&group=17&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2013&group=17&gblog=65 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุและปัจจัยในธรรม <<< สิ่งทีทำให้นักภาวนาสับสนในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2013&group=17&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2013&group=17&gblog=65 Wed, 09 Jan 2013 18:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2012&group=17&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2012&group=17&gblog=64 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ ปฏิจสมุปบาท อริยสัจจ์ 4 สติปัฏฐาน 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2012&group=17&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2012&group=17&gblog=64 Sun, 30 Dec 2012 7:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2012&group=17&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2012&group=17&gblog=63 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝีกสติปัฏฐานเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อให้รู้จักอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2012&group=17&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2012&group=17&gblog=63 Mon, 24 Dec 2012 6:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-12-2012&group=17&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-12-2012&group=17&gblog=62 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แบบสัมมาสมาธิ รู้แบบวิปัสสนา ต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-12-2012&group=17&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-12-2012&group=17&gblog=62 Sat, 15 Dec 2012 11:05:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2012&group=17&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2012&group=17&gblog=61 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลแห่งการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2012&group=17&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2012&group=17&gblog=61 Fri, 07 Dec 2012 8:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2012&group=17&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2012&group=17&gblog=60 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ในการปฏิบัตินั้น ถ้าไม่ค่อยทุกข์ จะไปคิดเรื่องทุกข์ได้ไหม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2012&group=17&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2012&group=17&gblog=60 Tue, 30 Oct 2012 9:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2012&group=17&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2012&group=17&gblog=59 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาของการฝีกฝนในคนใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2012&group=17&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2012&group=17&gblog=59 Thu, 25 Oct 2012 6:27:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-10-2012&group=17&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-10-2012&group=17&gblog=58 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามจากมือใหม่นักภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-10-2012&group=17&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-10-2012&group=17&gblog=58 Wed, 24 Oct 2012 17:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-10-2012&group=17&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-10-2012&group=17&gblog=57 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การภาวนานั้นต้องการอะไร.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-10-2012&group=17&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-10-2012&group=17&gblog=57 Thu, 18 Oct 2012 5:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2012&group=17&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2012&group=17&gblog=56 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมคือการรู้แจ้งในทุกข์ เพื่อการอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2012&group=17&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2012&group=17&gblog=56 Sat, 13 Oct 2012 9:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2012&group=17&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2012&group=17&gblog=55 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรวดเร็วในการพลิกใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2012&group=17&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2012&group=17&gblog=55 Thu, 11 Oct 2012 6:39:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-10-2012&group=17&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-10-2012&group=17&gblog=54 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์-ยึดคิด-ไม่ยีดติด- จิตแยกตัว-จิตไม่แยกตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-10-2012&group=17&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-10-2012&group=17&gblog=54 Sun, 07 Oct 2012 19:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-10-2012&group=17&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-10-2012&group=17&gblog=53 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จะรู้ได้อย่างไรว่า จิตแยกตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-10-2012&group=17&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-10-2012&group=17&gblog=53 Sat, 06 Oct 2012 18:26:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2012&group=17&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2012&group=17&gblog=52 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมถะใช้ให้ถูกเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2012&group=17&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2012&group=17&gblog=52 Fri, 28 Sep 2012 13:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2012&group=17&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2012&group=17&gblog=51 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามจากผู้ที่เริ่มภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2012&group=17&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2012&group=17&gblog=51 Wed, 26 Sep 2012 9:32:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2012&group=17&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2012&group=17&gblog=50 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ซื้อ ๆ รู้ที่ไม่มีความคิด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2012&group=17&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-09-2012&group=17&gblog=50 Thu, 20 Sep 2012 14:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2012&group=17&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2012&group=17&gblog=49 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตปรุงแต่งถ้าไม่ดับเป็นไตรลักษณ์ อย่าได้ทิ้งค้างไว้นาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2012&group=17&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2012&group=17&gblog=49 Wed, 19 Sep 2012 10:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2012&group=17&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2012&group=17&gblog=48 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่นกับ ลมหายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2012&group=17&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2012&group=17&gblog=48 Mon, 10 Sep 2012 6:14:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2012&group=17&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2012&group=17&gblog=47 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิ และ การเจริญสติ ต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2012&group=17&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2012&group=17&gblog=47 Fri, 31 Aug 2012 19:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2012&group=17&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2012&group=17&gblog=46 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม นั้นมีอยู่แล้ว เพียงแต่แปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย คนเลยไม่เข้าใจธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2012&group=17&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2012&group=17&gblog=46 Wed, 29 Aug 2012 20:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2012&group=17&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2012&group=17&gblog=45 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[บรรลุธรรมคือ ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2012&group=17&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2012&group=17&gblog=45 Mon, 27 Aug 2012 5:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2012&group=17&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2012&group=17&gblog=44 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิจิตนิ่งไม่ได้ ไปดูความคิดแทนได้ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2012&group=17&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2012&group=17&gblog=44 Sun, 26 Aug 2012 7:09:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2012&group=17&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2012&group=17&gblog=43 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ในที่ทำงาน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2012&group=17&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2012&group=17&gblog=43 Fri, 27 Jul 2012 6:57:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-07-2012&group=17&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-07-2012&group=17&gblog=42 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิดิโอใน youtube ของ กิจกรรมครั้งที่ 4 วันที 25 พฤศจิกายน 2555 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-07-2012&group=17&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-07-2012&group=17&gblog=42 Fri, 06 Jul 2012 8:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2012&group=17&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2012&group=17&gblog=40 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แบบจิตไหลออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2012&group=17&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2012&group=17&gblog=40 Tue, 03 Jul 2012 9:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-07-2012&group=17&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-07-2012&group=17&gblog=39 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนาแล้วติดขัด จะแก้ใขอย่างไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-07-2012&group=17&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-07-2012&group=17&gblog=39 Sun, 01 Jul 2012 18:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-06-2012&group=17&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-06-2012&group=17&gblog=37 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ที่ได้จากการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-06-2012&group=17&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-06-2012&group=17&gblog=37 Sat, 23 Jun 2012 14:55:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2012&group=17&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2012&group=17&gblog=36 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ ตามรู้ตามดู สมถวิปัสสนา ในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2012&group=17&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2012&group=17&gblog=36 Fri, 22 Jun 2012 7:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-06-2012&group=17&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-06-2012&group=17&gblog=35 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัณหา ทิฐิ เมื่อไม่รู้จัก ก็จักนำความทุกข์มาให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-06-2012&group=17&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-06-2012&group=17&gblog=35 Thu, 21 Jun 2012 11:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2012&group=17&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2012&group=17&gblog=34 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติภาวนา อย่างไรคือสมถะ อย่างไรคือวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2012&group=17&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2012&group=17&gblog=34 Sun, 17 Jun 2012 10:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-06-2012&group=17&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-06-2012&group=17&gblog=33 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังงานความคิด ในแง่แห่งสมมุติ ปรมัตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-06-2012&group=17&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-06-2012&group=17&gblog=33 Sat, 16 Jun 2012 7:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2012&group=17&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2012&group=17&gblog=32 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการภาวนา ตามต่างระหว่าง *รู้สึก* และ *นึกคิด*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2012&group=17&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2012&group=17&gblog=32 Fri, 15 Jun 2012 19:06:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2012&group=17&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2012&group=17&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูสภาวะธรรมอย่างไรในการปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2012&group=17&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2012&group=17&gblog=31 Thu, 14 Jun 2012 16:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-06-2012&group=17&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-06-2012&group=17&gblog=30 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกตัวอย่างไรในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-06-2012&group=17&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-06-2012&group=17&gblog=30 Mon, 11 Jun 2012 6:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2012&group=17&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2012&group=17&gblog=28 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เคร็ดวิชาการภาวนาแบบหลวงพ่อเทียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2012&group=17&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2012&group=17&gblog=28 Sat, 09 Jun 2012 9:14:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2012&group=17&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2012&group=17&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA["รู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริง" โดย อ.โกวิท เขมานันทะ 29 สิงหาคม 2554]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2012&group=17&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2012&group=17&gblog=26 Tue, 05 Jun 2012 16:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2012&group=17&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2012&group=17&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอานาปานสติแล้วกลัวผี ความคิดชอบโผล่มา คิดถึงแต่เรื่องร้าย ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2012&group=17&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2012&group=17&gblog=25 Tue, 05 Jun 2012 8:31:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเบื่อหน่ายก็หลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=24 Mon, 04 Jun 2012 8:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=23 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมภาวนาแล้วนอนไม่หลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=23 Mon, 04 Jun 2012 8:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=22 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกตัวมี 2 แบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-06-2012&group=17&gblog=22 Mon, 04 Jun 2012 8:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2012&group=17&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2012&group=17&gblog=21 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เวทนาคืออะไร เวทนานุปัสนาทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2012&group=17&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2012&group=17&gblog=21 Sun, 03 Jun 2012 8:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2012&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2012&group=17&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดโผล่มาก ๆ ดี หรือ ไม่ดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2012&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2012&group=17&gblog=20 Sat, 02 Jun 2012 8:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้แจ้งในการภาวนานั้น จะเป็นการรู้ตามลำดับไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=19 Fri, 01 Jun 2012 8:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=18 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สุญญตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=18 Fri, 01 Jun 2012 8:29:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเป็นพลังที่ทำลายล้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=15 Fri, 01 Jun 2012 8:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะธรรมนั้นไม่เที่ยง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=14 Fri, 01 Jun 2012 8:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่เกิดขึ้นในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2012&group=17&gblog=12 Fri, 01 Jun 2012 8:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-02-2012&group=15&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-02-2012&group=15&gblog=99 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อเทียนพูดว่า ดูความคิด นั้นจริง ๆ คือ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-02-2012&group=15&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-02-2012&group=15&gblog=99 Sun, 12 Feb 2012 19:40:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-02-2012&group=15&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-02-2012&group=15&gblog=98 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการเห็นความคิดที่ไม่ยอมหยุดคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-02-2012&group=15&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-02-2012&group=15&gblog=98 Fri, 10 Feb 2012 5:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-02-2012&group=15&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-02-2012&group=15&gblog=96 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตควรดำเนินอย่างไรในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-02-2012&group=15&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-02-2012&group=15&gblog=96 Tue, 07 Feb 2012 6:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-02-2012&group=15&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-02-2012&group=15&gblog=93 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาสวักขยญาณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-02-2012&group=15&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-02-2012&group=15&gblog=93 Sun, 05 Feb 2012 6:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2012&group=15&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2012&group=15&gblog=91 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการกลัวสภาวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2012&group=15&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2012&group=15&gblog=91 Thu, 02 Feb 2012 10:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2012&group=15&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2012&group=15&gblog=90 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหาความสุขที่...ภูฏาน (TPBS รายการ ครอบครัวเดียวกัน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2012&group=15&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2012&group=15&gblog=90 Sat, 28 Jan 2012 19:26:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2012&group=15&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2012&group=15&gblog=88 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริยัติไม่ศึกษาได้ไหม ให้ลงมือปฏิบัติเลยใช่ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2012&group=15&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2012&group=15&gblog=88 Mon, 23 Jan 2012 20:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2012&group=15&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2012&group=15&gblog=87 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ที่เทคนิค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2012&group=15&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2012&group=15&gblog=87 Fri, 20 Jan 2012 20:17:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2012&group=15&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2012&group=15&gblog=86 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกตัว ไม่รู้สึกตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2012&group=15&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2012&group=15&gblog=86 Tue, 17 Jan 2012 20:17:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-01-2012&group=15&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-01-2012&group=15&gblog=85 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกถููกให้ชำนาญ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-01-2012&group=15&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-01-2012&group=15&gblog=85 Sun, 08 Jan 2012 20:18:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-12-2011&group=15&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-12-2011&group=15&gblog=84 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกเดินจงกรม ที่ได้อธิบายไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-12-2011&group=15&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-12-2011&group=15&gblog=84 Sat, 31 Dec 2011 20:19:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2011&group=15&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2011&group=15&gblog=83 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครปฏิบัติแบบไหน ถ้าไม่ตรงตามอริยสัจจ์ 4 ก็ไม่ใช่แบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2011&group=15&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2011&group=15&gblog=83 Fri, 30 Dec 2011 20:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-12-2011&group=15&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-12-2011&group=15&gblog=80 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ไม่เข้าใจลักษณะอาการของสัมมาสติ ฝึกอย่างไรก็ไมเข้าองค์มรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-12-2011&group=15&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-12-2011&group=15&gblog=80 Mon, 19 Dec 2011 20:20:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-12-2011&group=15&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-12-2011&group=15&gblog=79 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำท่วม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-12-2011&group=15&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-12-2011&group=15&gblog=79 Sun, 18 Dec 2011 20:21:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-12-2011&group=15&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-12-2011&group=15&gblog=78 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โผล่งในธรรม - ปัญญาที่ได้จากการภาวนาตามสัมมามรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-12-2011&group=15&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-12-2011&group=15&gblog=78 Mon, 12 Dec 2011 20:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-12-2011&group=15&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-12-2011&group=15&gblog=77 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างไรคือการเข้าถึงธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-12-2011&group=15&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-12-2011&group=15&gblog=77 Sun, 11 Dec 2011 20:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2011&group=15&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2011&group=15&gblog=76 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนาญาณ16]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2011&group=15&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2011&group=15&gblog=76 Fri, 09 Dec 2011 20:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2011&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2011&group=15&gblog=74 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต และ จิตผู้รู้ คือ อย่างเดียวกันหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2011&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2011&group=15&gblog=74 Wed, 07 Dec 2011 6:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-12-2011&group=15&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-12-2011&group=15&gblog=73 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตมีหน้าที่เพียงรู้ การปฏิบัติจึงไม่ต้องคิดอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-12-2011&group=15&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-12-2011&group=15&gblog=73 Tue, 06 Dec 2011 20:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2011&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2011&group=15&gblog=71 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างนี้คือใช่การรู้ทุกข์ในอริยสัจจ์ 4 ข้อที่ 1 ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2011&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2011&group=15&gblog=71 Sun, 04 Dec 2011 20:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-12-2011&group=15&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-12-2011&group=15&gblog=70 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ที่เข้าถึงธรรมได้หรือไม่นั้น อยู่ที่ว่าเข้าใจอริยสัจจ์ 4 ได้ตรงหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-12-2011&group=15&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-12-2011&group=15&gblog=70 Fri, 02 Dec 2011 20:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-11-2011&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-11-2011&group=15&gblog=68 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ทางเพศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-11-2011&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-11-2011&group=15&gblog=68 Sun, 27 Nov 2011 20:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2011&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2011&group=15&gblog=67 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำแหน่งที่อยู่ของจิตอยู่ที่ไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2011&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2011&group=15&gblog=67 Sat, 19 Nov 2011 20:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-11-2011&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-11-2011&group=15&gblog=65 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มาทำความเข้าใจเรื่องการเพ่งกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-11-2011&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-11-2011&group=15&gblog=65 Wed, 16 Nov 2011 20:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2011&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2011&group=15&gblog=64 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดไม่ยอมหยุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2011&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2011&group=15&gblog=64 Sun, 13 Nov 2011 20:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2011&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2011&group=15&gblog=62 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติแล้ว กิเลสมักมาทดสอบจิตใจอยู่เรื่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2011&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2011&group=15&gblog=62 Thu, 10 Nov 2011 9:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2011&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2011&group=15&gblog=60 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ผลการปฏิบัติ เมื่อได้พบความยากลำบากที่แท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2011&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-11-2011&group=15&gblog=60 Wed, 09 Nov 2011 9:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2011&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2011&group=15&gblog=58 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามการปฏิบัติที่เข้ามา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2011&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2011&group=15&gblog=58 Sat, 22 Oct 2011 9:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2011&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2011&group=15&gblog=57 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมการหายใจเข้าแรงๆ จิตจึงใสได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2011&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2011&group=15&gblog=57 Fri, 21 Oct 2011 9:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-10-2011&group=15&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-10-2011&group=15&gblog=56 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตใจ เมื่อตอนที่น้ำจะท่วมหรือจะไม่ท่วมบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-10-2011&group=15&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-10-2011&group=15&gblog=56 Thu, 20 Oct 2011 9:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2011&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2011&group=15&gblog=55 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเมื่อฤดูหนาวมาเยือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2011&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2011&group=15&gblog=55 Sun, 16 Oct 2011 9:38:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2011&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2011&group=15&gblog=54 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามเรื่องสภาวะในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2011&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-09-2011&group=15&gblog=54 Mon, 26 Sep 2011 9:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-09-2011&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-09-2011&group=15&gblog=53 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกกายานุปัสสนาอย่างเดียว จะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมได้จริงหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-09-2011&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-09-2011&group=15&gblog=53 Sat, 24 Sep 2011 9:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2011&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2011&group=15&gblog=52 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างไรคือ เก็บกด อย่างไรคือ ปล่อยวาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2011&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2011&group=15&gblog=52 Mon, 19 Sep 2011 9:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2011&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2011&group=15&gblog=51 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสติแล้วนอนไม่หลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2011&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2011&group=15&gblog=51 Sun, 11 Sep 2011 9:44:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2011&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2011&group=15&gblog=49 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การภาวนานั้นไม่สำคัญว่ารู้อะไร แต่ทีสำคัญคือรู้แล้วละได้หรือไม่ต่างหาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2011&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2011&group=15&gblog=49 Thu, 01 Sep 2011 9:45:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2011&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2011&group=15&gblog=48 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อไรจึงจะดูจิตได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2011&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2011&group=15&gblog=48 Tue, 30 Aug 2011 20:18:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2011&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2011&group=15&gblog=47 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สติรู้อารมณ์นั้นเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2011&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-08-2011&group=15&gblog=47 Sat, 27 Aug 2011 20:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2011&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2011&group=15&gblog=46 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ในการปฏิบัตินั้น อย่าทำอะไรที่เป็นการสร้างตัณหา นอกจากการมีความรูุ้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติ เมื่อรู้แล้วให้ละเสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2011&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2011&group=15&gblog=46 Tue, 23 Aug 2011 20:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2011&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2011&group=15&gblog=45 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล สมาธิ ปัญญา บันได 3 ขั้นแห่งการหลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2011&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2011&group=15&gblog=45 Sat, 20 Aug 2011 20:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2011&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2011&group=15&gblog=42 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2011&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2011&group=15&gblog=42 Tue, 16 Aug 2011 20:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2011&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2011&group=15&gblog=39 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียรเกิด เมื่อเข้าใจว่าปฏิบัติให้ตรงคืออย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2011&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2011&group=15&gblog=39 Sat, 30 Jul 2011 14:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-07-2011&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-07-2011&group=15&gblog=38 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ระดับการรู้ถึงปรมัตถ์ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-07-2011&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-07-2011&group=15&gblog=38 Mon, 25 Jul 2011 14:45:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-07-2011&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-07-2011&group=15&gblog=37 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เจาะให้เข้าถึงการปฏิบัติแบบ.หลวงพ่อเทียน.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-07-2011&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-07-2011&group=15&gblog=37 Tue, 19 Jul 2011 14:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-07-2011&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-07-2011&group=15&gblog=35 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนา เกิดหลังจาก Bird Eye View ได้อย่างไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-07-2011&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-07-2011&group=15&gblog=35 Thu, 14 Jul 2011 14:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2011&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2011&group=15&gblog=32 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างไร คือ ปัญญา - อย่างไร คือ ความฟุ่งซ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2011&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2011&group=15&gblog=32 Sat, 09 Jul 2011 6:14:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-07-2011&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-07-2011&group=15&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหิยะสูตร คือ การรู้ที่ไม่ติดตาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-07-2011&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-07-2011&group=15&gblog=31 Thu, 07 Jul 2011 14:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2011&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2011&group=15&gblog=30 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตส่งออก ฐานของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2011&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2011&group=15&gblog=30 Mon, 04 Jul 2011 14:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2011&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2011&group=15&gblog=29 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ที่ลอย ๆ คือ รู้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2011&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2011&group=15&gblog=29 Sun, 03 Jul 2011 9:38:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2011&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2011&group=15&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำนิพพานให้แจ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2011&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2011&group=15&gblog=27 Thu, 30 Jun 2011 9:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-06-2011&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-06-2011&group=15&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝีกจิตให้รู้กายด้วยการไม่ยึดมั่น เพื่อการไม่ยึดมั่นในจิตปรุงแต่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-06-2011&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-06-2011&group=15&gblog=25 Sun, 26 Jun 2011 14:46:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-06-2011&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-06-2011&group=15&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ ผมได้รับแจ้งผลเรื่องการปฏิบัติจาก 2 ท่านมาเล่าให้ฟัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-06-2011&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-06-2011&group=15&gblog=24 Tue, 21 Jun 2011 14:46:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2011&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2011&group=15&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจะไม่ให้ตาเนื้อมันตามไปดูคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2011&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2011&group=15&gblog=20 Sat, 18 Jun 2011 14:46:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2011&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2011&group=15&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนการที่เกิดแล้วทำให้.จิต.ปฏิวัติตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2011&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2011&group=15&gblog=19 Wed, 15 Jun 2011 14:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-06-2011&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-06-2011&group=15&gblog=18 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำรายการทีวี พื้นที่ชีวิต ที่ TPBS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-06-2011&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-06-2011&group=15&gblog=18 Wed, 08 Jun 2011 14:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2011&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2011&group=15&gblog=17 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคมชัดในวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2011&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2011&group=15&gblog=17 Mon, 06 Jun 2011 14:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2011&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2011&group=15&gblog=16 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเป็นสมถะหรือวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2011&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2011&group=15&gblog=16 Sun, 05 Jun 2011 14:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2011&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2011&group=15&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การวางจิตที่ถูกต้องควรทำเช่นไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2011&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2011&group=15&gblog=14 Fri, 03 Jun 2011 14:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2011&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2011&group=15&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะทางกายภาพของ จิตอวิชชา และ จิตอิสระ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2011&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-06-2011&group=15&gblog=13 Wed, 01 Jun 2011 14:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2011&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2011&group=15&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้จากการภาวนา-ภาวนามยปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2011&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2011&group=15&gblog=12 Mon, 30 May 2011 14:47:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-05-2011&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-05-2011&group=15&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาณเห็นจิต เห็นแล้วได้อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-05-2011&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-05-2011&group=15&gblog=11 Sat, 28 May 2011 14:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-05-2011&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-05-2011&group=15&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จะรู้ได้อย่างไรว่าภาวนาที่กำลังทำอยู่ถูกทางแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-05-2011&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-05-2011&group=15&gblog=10 Tue, 24 May 2011 14:47:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2018&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2018&group=14&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมครั้งที 13 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9 - 17 น. ต้องเสียค่าใช้จ่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2018&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2018&group=14&gblog=27 Thu, 16 Aug 2018 12:01:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2016&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2016&group=14&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมครั้งที 12 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2016&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2016&group=14&gblog=26 Mon, 14 Nov 2016 19:31:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-02-2016&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-02-2016&group=14&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมครั้งที 11 วันวิสาขบูชา ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-02-2016&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-02-2016&group=14&gblog=25 Tue, 23 Feb 2016 19:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2015&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2015&group=14&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมครั้งที 10 วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2015&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2015&group=14&gblog=24 Tue, 01 Sep 2015 19:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2015&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2015&group=14&gblog=22 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมครั้งที 9 วันมาฆบูชา พุธที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2015&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-01-2015&group=14&gblog=22 Wed, 28 Jan 2015 18:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2014&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2014&group=14&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมครั้งที 8 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2014&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2014&group=14&gblog=20 Tue, 27 May 2014 8:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2014&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2014&group=14&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมครั้งที 7 วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2014&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-03-2014&group=14&gblog=19 Tue, 25 Mar 2014 19:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-11-2013&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-11-2013&group=14&gblog=17 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิดิโอกิจกรรมครั้งที 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-11-2013&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-11-2013&group=14&gblog=17 Thu, 28 Nov 2013 9:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-09-2013&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-09-2013&group=14&gblog=16 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรม ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-09-2013&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-09-2013&group=14&gblog=16 Thu, 12 Sep 2013 17:56:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-03-2013&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-03-2013&group=14&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรม ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 13-16 น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-03-2013&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-03-2013&group=14&gblog=14 Fri, 15 Mar 2013 11:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2012&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2012&group=14&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรม ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2012&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-10-2012&group=14&gblog=12 Wed, 17 Oct 2012 18:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2012&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2012&group=14&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมเสริมพิเศษวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555 เวลา 13-16 น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2012&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2012&group=14&gblog=11 Wed, 04 Jul 2012 7:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-03-2012&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-03-2012&group=14&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 7 มีนาคม 2555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-03-2012&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-03-2012&group=14&gblog=10 Fri, 02 Mar 2012 8:34:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-04-2011&group=13&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-04-2011&group=13&gblog=95 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กาลามสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-04-2011&group=13&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-04-2011&group=13&gblog=95 Tue, 26 Apr 2011 15:04:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2011&group=13&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2011&group=13&gblog=93 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพการปฏิบัติ-อาตาปี-สัมปชาโน-สติมา-สมมุติ-ปรมัตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2011&group=13&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2011&group=13&gblog=93 Sun, 24 Apr 2011 15:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2011&group=13&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2011&group=13&gblog=91 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมสิ่งที่ใกล้ตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2011&group=13&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2011&group=13&gblog=91 Tue, 19 Apr 2011 15:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-04-2011&group=13&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-04-2011&group=13&gblog=90 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตรู้ - มโน -วิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-04-2011&group=13&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-04-2011&group=13&gblog=90 Thu, 14 Apr 2011 15:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-04-2011&group=13&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-04-2011&group=13&gblog=89 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การทดลองเพื่อให้รู้จัก.physical ของอาการจิตตั้งมั่น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-04-2011&group=13&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-04-2011&group=13&gblog=89 Wed, 13 Apr 2011 15:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-04-2011&group=13&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-04-2011&group=13&gblog=87 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกมานาน จิตไม่ตั้งมั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-04-2011&group=13&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-04-2011&group=13&gblog=87 Sat, 09 Apr 2011 15:05:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-04-2011&group=13&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-04-2011&group=13&gblog=86 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กลไกการทำงานเรื่อง การเผลอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-04-2011&group=13&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-04-2011&group=13&gblog=86 Wed, 06 Apr 2011 15:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-04-2011&group=13&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-04-2011&group=13&gblog=84 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กึ๋นของนักปฏิบัติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-04-2011&group=13&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-04-2011&group=13&gblog=84 Sun, 03 Apr 2011 15:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-03-2011&group=13&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-03-2011&group=13&gblog=83 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นอิสระของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-03-2011&group=13&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-03-2011&group=13&gblog=83 Mon, 28 Mar 2011 15:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2011&group=13&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2011&group=13&gblog=82 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกฝนนั้น ให้เน้นที่กายหรือเน้นที่จิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2011&group=13&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-03-2011&group=13&gblog=82 Tue, 22 Mar 2011 15:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2011&group=13&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2011&group=13&gblog=81 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มือใหม่เริ่มต้น ดูกายหรือดูจิต ดี ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2011&group=13&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2011&group=13&gblog=81 Sat, 19 Mar 2011 15:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-03-2011&group=13&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-03-2011&group=13&gblog=79 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้ามมีดสึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-03-2011&group=13&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-03-2011&group=13&gblog=79 Mon, 14 Mar 2011 15:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-03-2011&group=13&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-03-2011&group=13&gblog=77 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความเข้าใจกับผลการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-03-2011&group=13&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-03-2011&group=13&gblog=77 Sun, 06 Mar 2011 15:06:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2011&group=13&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2011&group=13&gblog=73 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างระหว่าง ฌาน 4 ในมิจฉาสมาธิ และ ในสัมมาสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2011&group=13&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2011&group=13&gblog=73 Fri, 04 Mar 2011 15:06:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-02-2011&group=13&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-02-2011&group=13&gblog=72 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อวิชชาคือโมหะ ใช่หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-02-2011&group=13&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-02-2011&group=13&gblog=72 Sun, 27 Feb 2011 8:09:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-02-2011&group=13&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-02-2011&group=13&gblog=70 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงจูงใจในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-02-2011&group=13&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-02-2011&group=13&gblog=70 Wed, 23 Feb 2011 15:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2011&group=13&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2011&group=13&gblog=69 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้พร้อมกันหลาย ๆอย่าง และ ตั้งใจรู้หลาย ๆ อย่าง ต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2011&group=13&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2011&group=13&gblog=69 Sat, 19 Feb 2011 15:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-02-2011&group=13&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-02-2011&group=13&gblog=67 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การจัดการกับเรื่องความโกรธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-02-2011&group=13&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-02-2011&group=13&gblog=67 Thu, 17 Feb 2011 15:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2011&group=13&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2011&group=13&gblog=66 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วุ๊..ไม่นิ่งแฮะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2011&group=13&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2011&group=13&gblog=66 Tue, 15 Feb 2011 15:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-02-2011&group=13&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-02-2011&group=13&gblog=65 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกตัว และ การดูความรู้สึก เหมือนกันไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-02-2011&group=13&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-02-2011&group=13&gblog=65 Wed, 09 Feb 2011 15:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-02-2011&group=13&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-02-2011&group=13&gblog=64 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเพียรเท่าใดถึงจะสำเร็จผลในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-02-2011&group=13&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-02-2011&group=13&gblog=64 Wed, 09 Feb 2011 15:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2011&group=13&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2011&group=13&gblog=59 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มือไม่ถึง คือ ไม่เก่งทางโลก สมาธิไม่ตั้งมั่น คือ ไม่่เก่งทางธรรมปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2011&group=13&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2011&group=13&gblog=59 Thu, 03 Feb 2011 15:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2011&group=13&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2011&group=13&gblog=58 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Gong Xi Fa Cai 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2011&group=13&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-02-2011&group=13&gblog=58 Wed, 02 Feb 2011 15:08:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-02-2011&group=13&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-02-2011&group=13&gblog=57 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลจากการฝึกสัมมาสติ ...จักระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-02-2011&group=13&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-02-2011&group=13&gblog=57 Tue, 01 Feb 2011 15:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-01-2011&group=13&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-01-2011&group=13&gblog=56 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเพื่อให้รู้จักและสามารถรักษา.ความเป็นธรรมดาของคน.ไว้ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-01-2011&group=13&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-01-2011&group=13&gblog=56 Mon, 31 Jan 2011 15:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-01-2011&group=13&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-01-2011&group=13&gblog=55 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏ 3 ข้อ และ การจัดการเรื่องความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-01-2011&group=13&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-01-2011&group=13&gblog=55 Thu, 27 Jan 2011 15:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-01-2011&group=13&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-01-2011&group=13&gblog=53 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำลายอัตตาตัวตน หรือ ทำลายตัณหา อะไรกันแน่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-01-2011&group=13&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-01-2011&group=13&gblog=53 Mon, 24 Jan 2011 15:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-01-2011&group=13&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-01-2011&group=13&gblog=52 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไตรลักษณ์เหมือนกัน ถ้าดูต่างกัน ผลก็จะต่างกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-01-2011&group=13&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-01-2011&group=13&gblog=52 Sat, 22 Jan 2011 15:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2011&group=13&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2011&group=13&gblog=51 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เผลอ คือ อาการของจิตที่ไม่ตั้งมั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2011&group=13&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2011&group=13&gblog=51 Thu, 20 Jan 2011 15:08:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2011&group=13&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2011&group=13&gblog=50 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[.จิตรู้.มีทั้งส่วนที่เที่ยง และ ส่วนที่ไม่เที่ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2011&group=13&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-01-2011&group=13&gblog=50 Mon, 17 Jan 2011 15:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-01-2011&group=13&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-01-2011&group=13&gblog=49 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลของกฏข้อที่ 3 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-01-2011&group=13&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-01-2011&group=13&gblog=49 Sun, 16 Jan 2011 15:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2011&group=13&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2011&group=13&gblog=48 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของกฏ 3 ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2011&group=13&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2011&group=13&gblog=48 Sat, 15 Jan 2011 15:09:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-01-2011&group=13&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-01-2011&group=13&gblog=47 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ยากลำบากในการอธิบายให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-01-2011&group=13&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-01-2011&group=13&gblog=47 Fri, 14 Jan 2011 15:09:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2011&group=13&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2011&group=13&gblog=45 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุและผล ของกฏการภาวนา 3 ข้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2011&group=13&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2011&group=13&gblog=45 Sun, 09 Jan 2011 15:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-01-2011&group=13&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-01-2011&group=13&gblog=44 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมถะ-วิปัสสนา อย่าติดอยู่เพียงชื่อเรียก แต่ควรรู้ถึงของจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-01-2011&group=13&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-01-2011&group=13&gblog=44 Fri, 07 Jan 2011 15:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-01-2011&group=13&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-01-2011&group=13&gblog=42 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพ่งโทษ คือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-01-2011&group=13&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-01-2011&group=13&gblog=42 Wed, 05 Jan 2011 15:09:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2011&group=13&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2011&group=13&gblog=40 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุเกิดในคืน count down]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2011&group=13&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2011&group=13&gblog=40 Sun, 02 Jan 2011 15:38:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2010&group=13&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2010&group=13&gblog=36 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูผู้รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2010&group=13&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2010&group=13&gblog=36 Sun, 26 Dec 2010 15:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2010&group=13&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2010&group=13&gblog=35 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การอยู่กับปัจจุบัน รู้อยู่ทุกขณะจิต คือ อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2010&group=13&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2010&group=13&gblog=35 Sat, 25 Dec 2010 15:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-12-2010&group=13&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-12-2010&group=13&gblog=33 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมจะขู่ให้ท่านกลัวแล้วนะ ถ้ากลัวก็อย่าเข้ามาอ่านเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-12-2010&group=13&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-12-2010&group=13&gblog=33 Tue, 21 Dec 2010 15:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2010&group=13&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2010&group=13&gblog=32 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติแบบกำปั้นทุบดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2010&group=13&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2010&group=13&gblog=32 Fri, 17 Dec 2010 15:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2010&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2010&group=13&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติ เพียงรู้สึกตัว แล้วให้สังเกตกายใจอย่างนั้นหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2010&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2010&group=13&gblog=31 Mon, 13 Dec 2010 15:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-12-2010&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-12-2010&group=13&gblog=30 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับการพัฒนาของกำลังจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-12-2010&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-12-2010&group=13&gblog=30 Fri, 10 Dec 2010 15:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2010&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2010&group=13&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต-มโน-วิญญาณ ฉบับชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2010&group=13&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2010&group=13&gblog=27 Wed, 01 Dec 2010 15:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2010&group=13&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2010&group=13&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำอาณาปานสติพร้อมไปกับชีวิตประจำวันทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2010&group=13&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2010&group=13&gblog=26 Tue, 30 Nov 2010 15:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-11-2010&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-11-2010&group=13&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยึดติด อะไรไม่ยึดติดจึงจะไม่ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-11-2010&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-11-2010&group=13&gblog=25 Mon, 29 Nov 2010 15:11:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-11-2010&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-11-2010&group=13&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างไรที่แปลว่า ไม่ยึดติด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-11-2010&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-11-2010&group=13&gblog=24 Fri, 26 Nov 2010 15:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-11-2010&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-11-2010&group=13&gblog=23 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มีสติ แต่ขาดสัมปชัญญะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-11-2010&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-11-2010&group=13&gblog=23 Thu, 25 Nov 2010 15:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2010&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2010&group=13&gblog=22 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลของการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2010&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2010&group=13&gblog=22 Tue, 23 Nov 2010 15:11:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2010&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2010&group=13&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าใช้จิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2010&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-11-2010&group=13&gblog=20 Mon, 22 Nov 2010 15:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-11-2010&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-11-2010&group=13&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านสามารถ Download DVD ของกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-11-2010&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-11-2010&group=13&gblog=19 Sun, 21 Nov 2010 15:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2010&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2010&group=13&gblog=17 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบ คนไม่ปฏิบัติ และ คนปฏิบัติ -มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2010&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2010&group=13&gblog=17 Wed, 17 Nov 2010 15:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-11-2010&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-11-2010&group=13&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคสำรวจการเกร็งร่างกาย + เทคนิคการชำเลืองจิต -มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-11-2010&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-11-2010&group=13&gblog=15 Mon, 15 Nov 2010 15:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2010&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2010&group=13&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะอาการของการรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2010&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-11-2010&group=13&gblog=14 Sun, 14 Nov 2010 15:12:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2010&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2010&group=13&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การรู้สึกตัว ไม่รู้สึกตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2010&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2010&group=13&gblog=13 Sat, 13 Nov 2010 15:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2010&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2010&group=13&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2010&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2010&group=13&gblog=12 Thu, 11 Nov 2010 15:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2010&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2010&group=13&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มโน ตอนที่ 2 - มโน มีลักษณะอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2010&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2010&group=13&gblog=10 Sun, 07 Nov 2010 15:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-10-2009&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-10-2009&group=1&gblog=107 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝ่ายธรรมเกิดพร้อมฝ่ายมาร ท่านจะเป็นฝ่ายธรรมหรือฝ่ายมารก็แล้วแต่ความเป็นกลางของท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-10-2009&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-10-2009&group=1&gblog=107 Sat, 10 Oct 2009 19:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2009&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2009&group=1&gblog=106 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มาดูดอกไม้ไฟกันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2009&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2009&group=1&gblog=106 Fri, 09 Oct 2009 19:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-10-2009&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-10-2009&group=1&gblog=105 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ธรรมเห็นธรรม คือ เห็นอะไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-10-2009&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-10-2009&group=1&gblog=105 Thu, 08 Oct 2009 19:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-10-2009&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-10-2009&group=1&gblog=104 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โกรธ ขุ่นเคืองใจ เป็นเพียงความรู้สึก ไม่กินเข้าไป ใจก็เย็นได้ -มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-10-2009&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-10-2009&group=1&gblog=104 Tue, 06 Oct 2009 19:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2009&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2009&group=1&gblog=103 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ง่วงด้วยหวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2009&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-10-2009&group=1&gblog=103 Mon, 05 Oct 2009 19:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2009&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2009&group=1&gblog=102 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติย่อหย่อนหรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2009&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2009&group=1&gblog=102 Sun, 04 Oct 2009 19:06:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2009&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2009&group=1&gblog=101 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูจิต เป็นการปฏิบัติที่ตรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2009&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2009&group=1&gblog=101 Fri, 02 Oct 2009 19:06:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-10-2009&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-10-2009&group=1&gblog=100 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณมีเพื่อนหรือเปล่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-10-2009&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-10-2009&group=1&gblog=100 Thu, 01 Oct 2009 19:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2010&group=8&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2010&group=8&gblog=99 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพ่งของพระอรหันต์ ไม่เหมือน เพ่งของผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2010&group=8&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-08-2010&group=8&gblog=99 Fri, 20 Aug 2010 16:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-08-2010&group=8&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-08-2010&group=8&gblog=96 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบสำรวจตนเองในการปฏิบัีติธรรม (Self Survey in Meditation)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-08-2010&group=8&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-08-2010&group=8&gblog=96 Thu, 19 Aug 2010 16:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2010&group=8&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2010&group=8&gblog=95 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ที่หยาบ ทุกข์ที่ละเอียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2010&group=8&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2010&group=8&gblog=95 Tue, 17 Aug 2010 16:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-08-2010&group=8&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-08-2010&group=8&gblog=93 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมการเจริญอริยมรรค จึงเป็นบุญกุศลขั้นสูงสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-08-2010&group=8&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-08-2010&group=8&gblog=93 Sat, 14 Aug 2010 16:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-08-2010&group=8&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-08-2010&group=8&gblog=92 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเป็นทุกข์ เพราะเข้าไปในความคิดที่เป็นทุกข์นั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-08-2010&group=8&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-08-2010&group=8&gblog=92 Fri, 13 Aug 2010 16:03:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-08-2010&group=8&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-08-2010&group=8&gblog=91 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ประมาทในธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-08-2010&group=8&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-08-2010&group=8&gblog=91 Thu, 12 Aug 2010 16:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-08-2010&group=8&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-08-2010&group=8&gblog=90 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้หยาบพาให้รู้สึกตัวได้ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-08-2010&group=8&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-08-2010&group=8&gblog=90 Wed, 11 Aug 2010 16:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-08-2010&group=8&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-08-2010&group=8&gblog=85 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกตัว คือ ปัญญา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-08-2010&group=8&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-08-2010&group=8&gblog=85 Sun, 08 Aug 2010 16:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-08-2010&group=8&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-08-2010&group=8&gblog=84 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมแล้ว อย่างไรจึงจะรู้ว่าได้ผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-08-2010&group=8&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-08-2010&group=8&gblog=84 Sat, 07 Aug 2010 16:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-08-2010&group=8&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-08-2010&group=8&gblog=83 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเพียงเห็น นั่นแหละ คือ จิตพิจารณาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-08-2010&group=8&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-08-2010&group=8&gblog=83 Thu, 05 Aug 2010 18:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2010&group=8&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2010&group=8&gblog=82 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อวิชชา ฉบับชาวบ้านเขียน ชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2010&group=8&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2010&group=8&gblog=82 Wed, 04 Aug 2010 16:04:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-08-2010&group=8&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-08-2010&group=8&gblog=81 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอคำแนะนำในการฝึกแบบหลวงพ่อเทียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-08-2010&group=8&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-08-2010&group=8&gblog=81 Tue, 03 Aug 2010 16:04:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2010&group=8&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2010&group=8&gblog=80 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอความเห็นในการปฏิบัติตามลมหายใจและนับเลข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2010&group=8&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2010&group=8&gblog=80 Mon, 02 Aug 2010 16:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2010&group=8&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2010&group=8&gblog=79 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามรู้ ตามดู อย่างไร คือ ถูกต้องในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2010&group=8&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-08-2010&group=8&gblog=79 Mon, 02 Aug 2010 16:04:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2010&group=8&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2010&group=8&gblog=77 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตตก ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในการปฏิบัิติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2010&group=8&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2010&group=8&gblog=77 Sun, 01 Aug 2010 16:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2010&group=8&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2010&group=8&gblog=75 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ คือ จิตตั้งมั่น ไม่ใช่ไปทำจิตให้นิ่ง ฉบับชาวบ้านอ่าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2010&group=8&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2010&group=8&gblog=75 Sat, 31 Jul 2010 16:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2010&group=8&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2010&group=8&gblog=74 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมสัมมาสมาธิถึงกำจัดกิเลสอย่างกลางได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2010&group=8&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2010&group=8&gblog=74 Fri, 30 Jul 2010 16:05:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2010&group=8&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2010&group=8&gblog=73 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เคร็ดการปฏิบัติของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2010&group=8&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-07-2010&group=8&gblog=73 Fri, 30 Jul 2010 16:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-07-2010&group=8&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-07-2010&group=8&gblog=72 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบการดูจิต กับ การดูภาพยนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-07-2010&group=8&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-07-2010&group=8&gblog=72 Thu, 29 Jul 2010 16:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2010&group=8&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2010&group=8&gblog=71 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ตึงไป ไม่หย่อนไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2010&group=8&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2010&group=8&gblog=71 Tue, 27 Jul 2010 16:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-07-2010&group=8&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-07-2010&group=8&gblog=70 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูความคิด VS ดูความว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-07-2010&group=8&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-07-2010&group=8&gblog=70 Sun, 25 Jul 2010 16:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2010&group=8&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2010&group=8&gblog=69 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจัยที่ให้กำลังสัมมาสติเพิ่มขึ้นได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2010&group=8&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2010&group=8&gblog=69 Tue, 20 Jul 2010 16:06:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2010&group=8&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2010&group=8&gblog=68 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำสมถะแล้วจิตยังไม่มีกำลัง ทำผิดหรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2010&group=8&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-07-2010&group=8&gblog=68 Tue, 20 Jul 2010 16:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=67 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตด้วยใจเป็นกลาง คืออย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=67 Sun, 18 Jul 2010 16:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=66 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำสมาธิด้วยลมหายใจเพื่อสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=66 Sun, 18 Jul 2010 16:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=65 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้จากภาวนามยปัญญาจะเป็นเพียงแว๊บ เพียงแว๊บ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2010&group=8&gblog=65 Sun, 18 Jul 2010 16:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-07-2010&group=8&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-07-2010&group=8&gblog=64 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจจ์ 4 ในแนวปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ สำหรับคนรุ่นใหม่อ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-07-2010&group=8&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-07-2010&group=8&gblog=64 Sat, 17 Jul 2010 16:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-07-2010&group=8&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-07-2010&group=8&gblog=62 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกฝนกรรมฐานนั้น ต้องฝึกด้วยอาการผ่อนคลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-07-2010&group=8&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-07-2010&group=8&gblog=62 Fri, 16 Jul 2010 16:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-07-2010&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-07-2010&group=8&gblog=61 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นำหลักการที่เรียนรู้ ไปสู่การฝึกฝนกรรมฐานแบบเคลื่อนไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-07-2010&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-07-2010&group=8&gblog=61 Mon, 12 Jul 2010 16:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-07-2010&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-07-2010&group=8&gblog=60 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจเหมือนคอมพิวเตอร์กำลังรัน Task อยู่ จะทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-07-2010&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-07-2010&group=8&gblog=60 Sun, 11 Jul 2010 16:07:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-07-2010&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-07-2010&group=8&gblog=59 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมผู้ปฏิบัติจึงเห็นสภาวะธรรมที่ไม่เหมือนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-07-2010&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-07-2010&group=8&gblog=59 Sat, 10 Jul 2010 16:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2010&group=8&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2010&group=8&gblog=58 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไว้อาลัยแด่ อาจารย์ชวยง พิกุลสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2010&group=8&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-07-2010&group=8&gblog=58 Fri, 09 Jul 2010 16:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-07-2010&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-07-2010&group=8&gblog=57 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงนั้น ถ้าไม่ฝึกฝน ไม่มีทางมีมันไปได้เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-07-2010&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-07-2010&group=8&gblog=57 Tue, 06 Jul 2010 16:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2010&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2010&group=8&gblog=56 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของ สมาธิ ภาค 3 - ลำดับการพัฒนาการความก้าวหน้าแห่งสัมมาสมาธิ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2010&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2010&group=8&gblog=56 Mon, 05 Jul 2010 16:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2010&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2010&group=8&gblog=55 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของ สมาธิ ภาค 2 -ลักษณะอาการความตั้งมั่นของสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2010&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-07-2010&group=8&gblog=55 Sun, 04 Jul 2010 16:08:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2010&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2010&group=8&gblog=53 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของ สมาธิ ภาค 1 -ลักษณะของสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2010&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2010&group=8&gblog=53 Fri, 02 Jul 2010 16:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-06-2010&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-06-2010&group=8&gblog=50 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตนอกแถว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-06-2010&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-06-2010&group=8&gblog=50 Tue, 29 Jun 2010 16:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-06-2010&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-06-2010&group=8&gblog=49 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ซ่อนในการเคลื่อนมือแบบหลวงพ่อเทียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-06-2010&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-06-2010&group=8&gblog=49 Sun, 27 Jun 2010 16:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2010&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2010&group=8&gblog=48 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิต ภาค 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2010&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2010&group=8&gblog=48 Fri, 25 Jun 2010 16:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2010&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2010&group=8&gblog=47 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิต ภาค 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2010&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2010&group=8&gblog=47 Fri, 25 Jun 2010 16:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2010&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2010&group=8&gblog=46 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิต ภาค 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2010&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2010&group=8&gblog=46 Thu, 24 Jun 2010 16:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2010&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2010&group=8&gblog=43 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกในรูปแบบ คือ จงใจกระทำอย่างนั้นหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2010&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2010&group=8&gblog=43 Tue, 22 Jun 2010 16:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=8&gblog=40 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูเงาของจิตภาค 3 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=8&gblog=40 Sun, 20 Jun 2010 16:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-06-2010&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-06-2010&group=8&gblog=39 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติในรูปแบบ เดินจงกรม นั่งสมาธิ จำเป็นจริง ๆ หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-06-2010&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-06-2010&group=8&gblog=39 Sat, 19 Jun 2010 16:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2010&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2010&group=8&gblog=38 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กรอกน้ำเข้าขวด ถ้ากรอกตรงปากขวด ไม่เฉออก น้ำย่อมเต็มขวดได้เร็ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2010&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2010&group=8&gblog=38 Fri, 18 Jun 2010 16:09:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2010&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2010&group=8&gblog=37 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจจ์ 4 ระดับปรมัตถ์ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2010&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-06-2010&group=8&gblog=37 Fri, 18 Jun 2010 16:10:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2010&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2010&group=8&gblog=35 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการสภาวะแห่งการตื่น รู้ เบิกบาน เป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2010&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2010&group=8&gblog=35 Thu, 17 Jun 2010 16:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-06-2010&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-06-2010&group=8&gblog=33 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีสติ คือ การควบคุมกาย ใจ ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-06-2010&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-06-2010&group=8&gblog=33 Wed, 16 Jun 2010 16:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2010&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2010&group=8&gblog=32 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฌาน ใน สัมมาสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2010&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2010&group=8&gblog=32 Tue, 15 Jun 2010 16:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-06-2010&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-06-2010&group=8&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อเทียนท่านว่า ยิ่งคิดยิ่งรู้ แต่ทำไมบางอาจารย์ว่าการปฏิบัติอย่าให้มีความคิด ตกลงเอาอย่างไงแน่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-06-2010&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-06-2010&group=8&gblog=31 Sun, 13 Jun 2010 16:10:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-06-2010&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-06-2010&group=8&gblog=30 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Drama หนังสือแหกตาคนอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-06-2010&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-06-2010&group=8&gblog=30 Sat, 12 Jun 2010 16:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-06-2010&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-06-2010&group=8&gblog=29 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะปรมัตถ์ ซ่อนอยู่ใน สภาวะสมมุติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-06-2010&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-06-2010&group=8&gblog=29 Fri, 11 Jun 2010 16:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2010&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2010&group=8&gblog=28 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกรู้ในสัมมาสติ ให้รู้แบบผ่าน ๆ ไม่ต้องสนใจว่า สิ่งที่รู้คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2010&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2010&group=8&gblog=28 Wed, 09 Jun 2010 16:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-06-2010&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-06-2010&group=8&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกที่ดีต้องไมสร้างตัวรู้ใช่หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-06-2010&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-06-2010&group=8&gblog=27 Tue, 08 Jun 2010 16:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-06-2010&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-06-2010&group=8&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการของสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ฉบับประสบการณ์ส่วนตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-06-2010&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-06-2010&group=8&gblog=26 Mon, 07 Jun 2010 16:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2010&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2010&group=8&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูเงาของจิตภาค 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2010&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2010&group=8&gblog=25 Sun, 06 Jun 2010 16:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2010&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2010&group=8&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าไปหาอะไรในสิ่งที่เที่ยง นอกจากธาตุรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2010&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2010&group=8&gblog=24 Thu, 03 Jun 2010 16:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2010&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2010&group=8&gblog=23 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อเทียนบอกว่า ให้เขย่าธาตุรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2010&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2010&group=8&gblog=23 Wed, 02 Jun 2010 16:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-05-2010&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-05-2010&group=8&gblog=22 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมมุติ ปรมัตถ์ ฉบับชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-05-2010&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-05-2010&group=8&gblog=22 Fri, 28 May 2010 16:11:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2010&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2010&group=8&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อจงใจ กระทำสิ่งใด ความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นทันที ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2010&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-05-2010&group=8&gblog=20 Thu, 27 May 2010 16:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-05-2010&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-05-2010&group=8&gblog=16 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุการณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-05-2010&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-05-2010&group=8&gblog=16 Sat, 22 May 2010 16:11:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-05-2010&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-05-2010&group=8&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นางเอก มีจริงเฉพาะในนิยายน้ำเน่าเท่านั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-05-2010&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-05-2010&group=8&gblog=15 Fri, 21 May 2010 16:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-05-2010&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-05-2010&group=8&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงดู เพียงรู้ แล้วละกิเลสได้จริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-05-2010&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-05-2010&group=8&gblog=14 Mon, 17 May 2010 16:12:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2010&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2010&group=8&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่ามัวดูจิต ถ้าท่านสู้พญามารไม่ไหว ให้ถอยตั้งหลักก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2010&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2010&group=8&gblog=13 Fri, 14 May 2010 16:12:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-05-2010&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-05-2010&group=8&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ ไม่ทุกข์ คือ ของจริงทีสัมผัสได้ การได้โสดาบันสัมผัสจริงไม่ได้ ล้วนเป็นของสมมุติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-05-2010&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-05-2010&group=8&gblog=12 Sun, 09 May 2010 16:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-05-2010&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-05-2010&group=8&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดอกุศลอยู่เรื่อย ทำอย่างไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-05-2010&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-05-2010&group=8&gblog=11 Sat, 08 May 2010 16:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-05-2010&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-05-2010&group=8&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูเงาของจิตแล้วถึงมรรคถึงผลจริงหรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-05-2010&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-05-2010&group=8&gblog=10 Thu, 06 May 2010 16:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2020&group=6&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2020&group=6&gblog=62 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดเป็นทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2020&group=6&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2020&group=6&gblog=62 Sun, 26 Jan 2020 9:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2019&group=6&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2019&group=6&gblog=61 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์-นิพพาน-การปล่อยวาง สัมพันธ์กันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2019&group=6&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2019&group=6&gblog=61 Sun, 01 Sep 2019 9:04:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2019&group=6&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2019&group=6&gblog=60 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจในนิพพาน สำหรับคนทีไม่มีตาใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2019&group=6&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2019&group=6&gblog=60 Fri, 30 Aug 2019 8:16:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2019&group=6&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2019&group=6&gblog=59 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพขบวนการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2019&group=6&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2019&group=6&gblog=59 Thu, 29 Aug 2019 9:09:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-02-2019&group=6&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-02-2019&group=6&gblog=58 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่ตั้งมั่นของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-02-2019&group=6&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-02-2019&group=6&gblog=58 Thu, 21 Feb 2019 9:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-02-2019&group=6&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-02-2019&group=6&gblog=57 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีทำให้รู้จักจิตประภัสสร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-02-2019&group=6&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-02-2019&group=6&gblog=57 Mon, 11 Feb 2019 6:48:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2019&group=6&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2019&group=6&gblog=56 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ-สติ-ปัญญาญาณ ในองค์มรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2019&group=6&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2019&group=6&gblog=56 Sat, 26 Jan 2019 8:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2018&group=6&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2018&group=6&gblog=54 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายกลาง คือ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2018&group=6&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2018&group=6&gblog=54 Mon, 24 Dec 2018 9:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2018&group=6&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2018&group=6&gblog=53 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มาเป็น...ท่านพาหิยะ..กันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2018&group=6&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-12-2018&group=6&gblog=53 Sun, 09 Dec 2018 9:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2018&group=6&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2018&group=6&gblog=52 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการเลือก Primary หรือ Secondary ใน อาณาปานสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2018&group=6&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2018&group=6&gblog=52 Mon, 03 Dec 2018 7:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2018&group=6&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2018&group=6&gblog=51 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการทีเกิด เมื่อ จิตพลังงาน ไปอยู่ในทีต่างๆ ของร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2018&group=6&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-12-2018&group=6&gblog=51 Sat, 01 Dec 2018 7:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2018&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2018&group=6&gblog=50 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเกษม มงคล 38]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2018&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2018&group=6&gblog=50 Fri, 30 Nov 2018 6:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2018&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2018&group=6&gblog=49 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีหา ความเป็นปกติ ของใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2018&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-11-2018&group=6&gblog=49 Fri, 30 Nov 2018 13:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-11-2018&group=6&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-11-2018&group=6&gblog=48 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อวิชชา คืออะไร จะทำลายได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-11-2018&group=6&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-11-2018&group=6&gblog=48 Wed, 28 Nov 2018 17:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-11-2018&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-11-2018&group=6&gblog=47 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างกันทีใด ระหว่าง ผู้สำเร็จธรรมด้วยการฝีกมรรค 8 และ ผู้เพียงฟังธรรมแล้วสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-11-2018&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-11-2018&group=6&gblog=47 Mon, 12 Nov 2018 8:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2018&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2018&group=6&gblog=46 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุทีนักภาวนาไม่อาจพบสภาวะธรรมแบบท่านพาหิยะได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2018&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2018&group=6&gblog=46 Sun, 04 Nov 2018 18:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2018&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2018&group=6&gblog=45 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ไข หายใจไม่ออก อึดอัดแถวหน้าอก ลำคอเหมือนมีอะไรมาจุกไว้ ทีเป็นปัญหาจากการฝีกจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2018&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-08-2018&group=6&gblog=45 Wed, 01 Aug 2018 13:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2018&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2018&group=6&gblog=44 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ข้างนอก รู้สีกที่สัมผัส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2018&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2018&group=6&gblog=44 Tue, 24 Jul 2018 15:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-05-2018&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-05-2018&group=6&gblog=43 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค - ผล ในการภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-05-2018&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-05-2018&group=6&gblog=43 Sat, 12 May 2018 9:12:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2017&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2017&group=6&gblog=42 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติ กาย-เวทนา-จิต-ธรรม-รู้อะไรดีกว่ากันในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2017&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2017&group=6&gblog=42 Thu, 25 May 2017 5:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2017&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2017&group=6&gblog=41 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเข้าถีงการหลุดพ้นอย่างถาวร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2017&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2017&group=6&gblog=41 Sun, 19 Feb 2017 8:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2017&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2017&group=6&gblog=40 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2017&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-02-2017&group=6&gblog=40 Sun, 19 Feb 2017 18:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2015&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2015&group=6&gblog=39 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กลไกการเกิดดับของจิตผู้รู้ เมื่อพบจิตผู้รู้ควรทำอย่างไรต่อไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2015&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2015&group=6&gblog=39 Sat, 23 May 2015 11:45:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2015&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2015&group=6&gblog=38 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเฝ้าสังเกต มโน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2015&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2015&group=6&gblog=38 Tue, 10 Mar 2015 10:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-12-2014&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-12-2014&group=6&gblog=37 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายการสัมผัสอาการแห่งจิตตั้งมั่น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-12-2014&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-12-2014&group=6&gblog=37 Mon, 29 Dec 2014 15:17:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2014&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2014&group=6&gblog=36 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติ คือ อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2014&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-12-2014&group=6&gblog=36 Tue, 30 Dec 2014 20:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-10-2014&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-10-2014&group=6&gblog=34 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จากนกน้อยสู่นกยักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-10-2014&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-10-2014&group=6&gblog=34 Wed, 29 Oct 2014 15:33:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2014&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2014&group=6&gblog=33 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีทำลายกระแสวิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2014&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2014&group=6&gblog=33 Tue, 21 Oct 2014 18:35:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2014&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2014&group=6&gblog=32 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะปรมัตถธรรม 3 แบบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2014&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2014&group=6&gblog=32 Sun, 19 Oct 2014 14:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2014&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2014&group=6&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำให้แจ้งใน นิโรธ ตอนที 3 - สัมมาสมาธิ และ จิตทีไร้ตัณหา เงือนไขหลักของการเกิดนิโรธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2014&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-10-2014&group=6&gblog=31 Thu, 16 Oct 2014 18:59:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-10-2014&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-10-2014&group=6&gblog=30 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำให้แจ้งใน นิโรธ ตอนที 2 - ตามตำรา นิโรธ เกิดได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-10-2014&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-10-2014&group=6&gblog=30 Wed, 15 Oct 2014 7:28:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2014&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2014&group=6&gblog=29 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำให้แจ้งใน นิโรธ ตอนที 1 - ความหมายของนิโรธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2014&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-10-2014&group=6&gblog=29 Sat, 11 Oct 2014 14:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-09-2014&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-09-2014&group=6&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะธรรมแห่งการปล่อยวาง คือ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-09-2014&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-09-2014&group=6&gblog=27 Sat, 06 Sep 2014 15:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2014&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2014&group=6&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังแห่งจินตนาการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2014&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2014&group=6&gblog=26 Sun, 31 Aug 2014 15:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=6&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วัวแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้า แล้วชำเลืองดูลูกน้อย (วิธีภาวนาทำอย่างไร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2014&group=6&gblog=25 Thu, 24 Apr 2014 16:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-03-2014&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-03-2014&group=6&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความแตกต่างในสภาวะจิตของปุถุชน และ อริยบุคคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-03-2014&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-03-2014&group=6&gblog=24 Thu, 06 Mar 2014 9:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-03-2014&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-03-2014&group=6&gblog=23 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มาดื่มน้ำชากันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-03-2014&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-03-2014&group=6&gblog=23 Wed, 05 Mar 2014 10:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2014&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2014&group=6&gblog=21 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การบริกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2014&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2014&group=6&gblog=21 Thu, 02 Jan 2014 11:45:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2013&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2013&group=6&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบสำรวจตัวเอง -รู้อย่างนี้ไม่ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2013&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2013&group=6&gblog=20 Tue, 19 Nov 2013 18:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2013&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2013&group=6&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝีกฝนเพิ่มเติมจากการฝีกในรูปแบบ สำหรับนักภาวนาระดับกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2013&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2013&group=6&gblog=19 Wed, 30 Oct 2013 19:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2013&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2013&group=6&gblog=18 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังแห่งการตื่น ประโยชน์ ปัญหา การแก้ใข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2013&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-10-2013&group=6&gblog=18 Tue, 22 Oct 2013 13:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2013&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2013&group=6&gblog=17 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีพัฒนาให้สามารถเห็น มโน ได้อย่างยั่งยืน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2013&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2013&group=6&gblog=17 Mon, 21 Oct 2013 13:10:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2013&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2013&group=6&gblog=16 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อพบ มโน แล้ว ทำอย่างไรต่อไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2013&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2013&group=6&gblog=16 Sun, 13 Oct 2013 18:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2013&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2013&group=6&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเห็นธรรม 2 ลักษณะของการเห็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2013&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2013&group=6&gblog=15 Sat, 17 Aug 2013 10:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2013&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2013&group=6&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จ้อง VS ชำเลือง/รู้สีก/สังเกต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2013&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2013&group=6&gblog=14 Sat, 15 Jun 2013 6:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-01-2013&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-01-2013&group=6&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะของจิตอิสระ - การที่จิตไม่ยีดเกาะติดสภาวะธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-01-2013&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-01-2013&group=6&gblog=13 Sat, 12 Jan 2013 16:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2012&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2012&group=6&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเข้าถึงสภาวะแห่งสุญญตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2012&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2012&group=6&gblog=12 Sun, 11 Mar 2012 10:06:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2012&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2012&group=6&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีหา มโน ให้พบ - advance level]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2012&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2012&group=6&gblog=10 Fri, 03 Feb 2012 18:22:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-04-2010&group=5&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-04-2010&group=5&gblog=99 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมถะ วิปัสสนา ในแนวทางที่ตำราไม่กล่าวถึง ภาค 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-04-2010&group=5&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-04-2010&group=5&gblog=99 Tue, 20 Apr 2010 18:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2010&group=5&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2010&group=5&gblog=98 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ถูกหรือไม่ในการปฏิบัติ - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2010&group=5&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-04-2010&group=5&gblog=98 Mon, 19 Apr 2010 18:10:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-04-2010&group=5&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-04-2010&group=5&gblog=96 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาเกี่ยวกับสายตา - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-04-2010&group=5&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-04-2010&group=5&gblog=96 Thu, 15 Apr 2010 18:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-04-2010&group=5&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-04-2010&group=5&gblog=95 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จากดักแด้สู่ผีเสื้อ - หนังสือดีของท่านเขมานันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-04-2010&group=5&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-04-2010&group=5&gblog=95 Sun, 11 Apr 2010 18:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-04-2010&group=5&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-04-2010&group=5&gblog=94 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกถึงได้ แต่ไม่จำเป็นต้องไปสนใจในสิ่งที่รู้สึกนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-04-2010&group=5&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-04-2010&group=5&gblog=94 Wed, 07 Apr 2010 18:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-04-2010&group=5&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-04-2010&group=5&gblog=93 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สงครามย่อมมีบาดเจ็บและล้มตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-04-2010&group=5&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-04-2010&group=5&gblog=93 Tue, 06 Apr 2010 18:11:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2010&group=5&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2010&group=5&gblog=92 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความว่าง - ความไม่มีอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2010&group=5&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-04-2010&group=5&gblog=92 Sun, 04 Apr 2010 18:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-03-2010&group=5&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-03-2010&group=5&gblog=91 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานที่ผมแต่งเอง เรื่อง แม่ลูกสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-03-2010&group=5&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-03-2010&group=5&gblog=91 Wed, 31 Mar 2010 18:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-03-2010&group=5&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-03-2010&group=5&gblog=90 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเข้าใจขบวนการของความคิดแล้ว ทุกข์ก็จะดับเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-03-2010&group=5&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-03-2010&group=5&gblog=90 Mon, 29 Mar 2010 18:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2010&group=5&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2010&group=5&gblog=85 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเพียงตามรู้อย่างนั้นหรือ - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2010&group=5&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-03-2010&group=5&gblog=85 Tue, 16 Mar 2010 18:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2010&group=5&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2010&group=5&gblog=83 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่อง นิพพิทา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2010&group=5&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-03-2010&group=5&gblog=83 Thu, 11 Mar 2010 9:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2010&group=5&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2010&group=5&gblog=82 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้อะไรจริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2010&group=5&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2010&group=5&gblog=82 Wed, 10 Mar 2010 18:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2010&group=5&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2010&group=5&gblog=81 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานที่ผมแต่งเอง เรื่อง คนตาบอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2010&group=5&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-03-2010&group=5&gblog=81 Wed, 10 Mar 2010 18:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2010&group=5&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2010&group=5&gblog=79 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จะหลุดจากการเพ่งได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2010&group=5&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-03-2010&group=5&gblog=79 Thu, 04 Mar 2010 18:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-02-2010&group=5&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-02-2010&group=5&gblog=78 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูจิตด้วยใจที่เป็นกลาง ทำไมทำไม่ได้สักที - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-02-2010&group=5&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-02-2010&group=5&gblog=78 Wed, 24 Feb 2010 18:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-02-2010&group=5&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-02-2010&group=5&gblog=77 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สับสนไปแล้วว่า จะดูกายดี หรือ พองยุบดี กับ คนช่างคิด - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-02-2010&group=5&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-02-2010&group=5&gblog=77 Tue, 16 Feb 2010 18:12:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-01-2010&group=5&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-01-2010&group=5&gblog=74 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะฝึกฝน เพ่งเกินไป หรือ ฟุ่งไป ให้ทำอย่างไร - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-01-2010&group=5&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-01-2010&group=5&gblog=74 Sun, 31 Jan 2010 18:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-01-2010&group=5&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-01-2010&group=5&gblog=73 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการ รู้ ที่เกิดในการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-01-2010&group=5&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-01-2010&group=5&gblog=73 Wed, 27 Jan 2010 18:20:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2010&group=5&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2010&group=5&gblog=72 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อท่านกลัวในสิ่งใด อวิชชา จะยิ่งโจมตีในจุดนั้น ทำให้ท่านยิ่งเป็นทุกข์ - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2010&group=5&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2010&group=5&gblog=72 Tue, 26 Jan 2010 18:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2010&group=5&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2010&group=5&gblog=71 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมจากไอศกรีม - มุมปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2010&group=5&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2010&group=5&gblog=71 Tue, 26 Jan 2010 18:20:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2010&group=5&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2010&group=5&gblog=70 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเห็นจิตว่างที่ไม่มีอะไร คือ การปฏิบัติที่ต่อจากขั้นต้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2010&group=5&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-01-2010&group=5&gblog=70 Sat, 23 Jan 2010 18:20:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2010&group=5&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2010&group=5&gblog=69 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ จะเริ่มต้นอย่างไรดี - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2010&group=5&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-01-2010&group=5&gblog=69 Wed, 20 Jan 2010 18:20:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-01-2010&group=5&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-01-2010&group=5&gblog=68 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นความคิด เห็นจิตปรุงแต่ง คือ การเห็นความรู้สึกที่เป็นความคิด ความปรุงแต่ง - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-01-2010&group=5&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-01-2010&group=5&gblog=68 Tue, 19 Jan 2010 18:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-01-2010&group=5&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-01-2010&group=5&gblog=67 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การกลับมาเป็นปกติของใจได้เร็ว คือ การวัดผลการปฏิบัติ - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-01-2010&group=5&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-01-2010&group=5&gblog=67 Mon, 18 Jan 2010 8:56:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2010&group=5&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2010&group=5&gblog=64 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องคิดพิจารณาธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์หรือไม่ - มุมมือใหม่]]> >> เมื่อกี้่เผลอไป....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2010&group=5&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-01-2010&group=5&gblog=64 Fri, 15 Jan 2010 18:27:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-01-2010&group=5&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-01-2010&group=5&gblog=63 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกว่ามีตัวตน ความรู้สึกว่าไม่มีตัวตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-01-2010&group=5&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-01-2010&group=5&gblog=63 Thu, 14 Jan 2010 18:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-01-2010&group=5&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-01-2010&group=5&gblog=62 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของจิตรู้ คือ นิ่งอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทำให้มันนิ่ง เพียงให้มีสติกำกับเท่านั้น - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-01-2010&group=5&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-01-2010&group=5&gblog=62 Tue, 12 Jan 2010 18:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-01-2010&group=5&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-01-2010&group=5&gblog=61 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเดินตามวิถีแห่ง.มรรค. .ผล.ก็จะเกิดตามมาเอง - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-01-2010&group=5&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-01-2010&group=5&gblog=61 Mon, 11 Jan 2010 18:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2010&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2010&group=5&gblog=60 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัณหา สร้าง ความเป็นตัวตน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2010&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-01-2010&group=5&gblog=60 Sat, 09 Jan 2010 18:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-01-2010&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-01-2010&group=5&gblog=59 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บแล้วจำ ก็ไม่อยากเจ็บอีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-01-2010&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-01-2010&group=5&gblog=59 Thu, 07 Jan 2010 18:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-01-2010&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-01-2010&group=5&gblog=58 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอคิดจากภาพยนต์ 2012 วันสิ้นโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-01-2010&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-01-2010&group=5&gblog=58 Wed, 06 Jan 2010 18:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-01-2010&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-01-2010&group=5&gblog=57 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องปฏิบัติธรรมด้วยครับ บอกว่าดับทุกข์ได้ จริงหรือแค่โฆษณาชวนเชื่อ -มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-01-2010&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-01-2010&group=5&gblog=57 Tue, 05 Jan 2010 18:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-01-2010&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-01-2010&group=5&gblog=56 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัีติธรรมนั้น ไม่ต้องไปสนใจว่ามันคืออะไร -มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-01-2010&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-01-2010&group=5&gblog=56 Mon, 04 Jan 2010 18:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-01-2010&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-01-2010&group=5&gblog=55 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิเพื่อการหลุดพ้นทุกข์ คือ การรู้ที่ต่อเนื่องด้วย .จิตรู้.-มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-01-2010&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-01-2010&group=5&gblog=55 Sun, 03 Jan 2010 18:28:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2010&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2010&group=5&gblog=54 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับ.จิตรู้. จากประสบการณ์ส่วนตัว - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2010&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-01-2010&group=5&gblog=54 Sat, 02 Jan 2010 18:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-12-2009&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-12-2009&group=5&gblog=53 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความว่างที่พบในการภาวนา 2 แบบ - Advanced]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-12-2009&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-12-2009&group=5&gblog=53 Thu, 31 Dec 2009 18:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-12-2009&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-12-2009&group=5&gblog=52 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เหม็นขี้หน้า - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-12-2009&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-12-2009&group=5&gblog=52 Tue, 29 Dec 2009 18:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-12-2009&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-12-2009&group=5&gblog=51 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนะทางโลก แต่พ่ายแพ้แก่กิเลส - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-12-2009&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-12-2009&group=5&gblog=51 Mon, 28 Dec 2009 18:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-12-2009&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-12-2009&group=5&gblog=50 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตที่ไม่ได้ฝึก เหมือนเด็กใจแตก -มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-12-2009&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-12-2009&group=5&gblog=50 Sun, 27 Dec 2009 18:29:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2009&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2009&group=5&gblog=49 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตมีหน้าที่รับความรู้สึกและนึกคิด การไปห้ามไม่ให้จิตคิด เป็นการแทรกแซงหน้ามี่ของจิต - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2009&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2009&group=5&gblog=49 Sat, 26 Dec 2009 18:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2009&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2009&group=5&gblog=48 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นความคิด เป็นอย่างไรหรือ - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2009&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-12-2009&group=5&gblog=48 Sat, 26 Dec 2009 18:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2009&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2009&group=5&gblog=47 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อคุณปฏิบัติสัมมาสติ สัมมาสมาธิ คุณไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่า คุณได้ฌานหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2009&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-12-2009&group=5&gblog=47 Fri, 25 Dec 2009 18:29:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2009&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2009&group=5&gblog=46 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูอาการของจิต เป็นขั้นต้นของการดูจิต ดู 2 อย่างนี้ไม่เหมือนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2009&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-12-2009&group=5&gblog=46 Thu, 24 Dec 2009 18:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-12-2009&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-12-2009&group=5&gblog=45 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตชำนาญสิ่งใด ก็จะอยู่กับสิ้งนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-12-2009&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-12-2009&group=5&gblog=45 Tue, 22 Dec 2009 18:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-12-2009&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-12-2009&group=5&gblog=44 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นักปฏิบัติอย่าคิดมากกับคำว่า .ตัณหา. แล้วท่านจะยิ่งทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-12-2009&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-12-2009&group=5&gblog=44 Sun, 20 Dec 2009 18:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-12-2009&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-12-2009&group=5&gblog=43 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมฝึกฝนการปฏิบัติสติปัฏฐานแล้ว จึงรุ้สึกว่าโกรธง่ายขึ้นกว่าเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-12-2009&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-12-2009&group=5&gblog=43 Fri, 18 Dec 2009 18:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=5&gblog=42 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเที่ยงหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นเลย ถ้าท่านไม่ได้ฝึกมาแบบสมถยานิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=5&gblog=42 Thu, 17 Dec 2009 18:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=5&gblog=41 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเข้าถึงสภาวะนิพพาน ในความเห็นของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=5&gblog=41 Thu, 17 Dec 2009 18:30:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-12-2009&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-12-2009&group=5&gblog=40 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเห็นขันธ์ 5 ไม่ใช่ตัวตน เป็นไตรลักษณ์ ต้องเห็นด้วยจิตรู้เท่านั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-12-2009&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-12-2009&group=5&gblog=40 Wed, 16 Dec 2009 18:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-12-2009&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-12-2009&group=5&gblog=39 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มือใหม่หัดภาวนา จะเริ่มต้นด้วยการรักษาศีล ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-12-2009&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-12-2009&group=5&gblog=39 Tue, 15 Dec 2009 18:30:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2009&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2009&group=5&gblog=38 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมวิชา เมื่อทุกข์จรมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2009&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2009&group=5&gblog=38 Sun, 13 Dec 2009 18:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-12-2009&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-12-2009&group=5&gblog=37 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมอย่างไร ไม่ให้เป็นบ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-12-2009&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-12-2009&group=5&gblog=37 Fri, 11 Dec 2009 18:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-12-2009&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-12-2009&group=5&gblog=36 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นำสมถะมาใช้ประโยชน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-12-2009&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-12-2009&group=5&gblog=36 Tue, 08 Dec 2009 18:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-12-2009&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-12-2009&group=5&gblog=35 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาทำอะไรอยู่ พร้อมด้วยการมีความรู้สึกตัว นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมแล้ว - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-12-2009&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-12-2009&group=5&gblog=35 Sat, 05 Dec 2009 18:30:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2009&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2009&group=5&gblog=34 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตรู้แต่ไม่รู้เรื่อง ถ้ารู้เรื่องคือตัวสัญญาขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2009&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-12-2009&group=5&gblog=34 Fri, 04 Dec 2009 18:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2009&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2009&group=5&gblog=33 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การตกเป็นทาสของความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2009&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2009&group=5&gblog=33 Thu, 03 Dec 2009 18:31:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-12-2009&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-12-2009&group=5&gblog=32 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กุญแจภาวนา ถ้าเข้าใจ ก็จะไปได้ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-12-2009&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-12-2009&group=5&gblog=32 Wed, 02 Dec 2009 18:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-11-2009&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-11-2009&group=5&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญสติปัฏฐานก็เพื่อให้เห็นทุกข์อริยสัจจ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-11-2009&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-11-2009&group=5&gblog=31 Fri, 27 Nov 2009 18:31:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2009&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2009&group=5&gblog=30 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องที่ยากลำบากที่สุดในธรรมปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2009&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-11-2009&group=5&gblog=30 Mon, 23 Nov 2009 18:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-11-2009&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-11-2009&group=5&gblog=29 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การวิพากษ์วิจารณ์สิ่งใด คือ การส่งจิตออกนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-11-2009&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-11-2009&group=5&gblog=29 Sat, 21 Nov 2009 18:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-11-2009&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-11-2009&group=5&gblog=28 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิฐินักปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-11-2009&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-11-2009&group=5&gblog=28 Fri, 20 Nov 2009 18:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2009&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2009&group=5&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเคลื่อนมือแบบหลวงพ่อเทียน ทำไมต้องใช้มือเพื่อลูบที่หน้าอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2009&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-11-2009&group=5&gblog=27 Thu, 19 Nov 2009 18:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-11-2009&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-11-2009&group=5&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แบบธรรม รู้แบบโลก ฉบับชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-11-2009&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-11-2009&group=5&gblog=26 Wed, 18 Nov 2009 18:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2009&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2009&group=5&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เผลอ-โกรธ-อารมณ์เพศ ล้วนเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ของเรา - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2009&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2009&group=5&gblog=25 Tue, 17 Nov 2009 18:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-11-2009&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-11-2009&group=5&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพรวมการปฏิบัติธรรม - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-11-2009&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-11-2009&group=5&gblog=24 Sun, 15 Nov 2009 19:00:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2009&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2009&group=5&gblog=23 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ผมเขียนมาทั้งหมด ล้วนมาจากสัญญาขันธ์ สังขารขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2009&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-11-2009&group=5&gblog=23 Fri, 13 Nov 2009 18:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2009&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2009&group=5&gblog=22 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูภาพยนต์จิตในขณะทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2009&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2009&group=5&gblog=22 Wed, 11 Nov 2009 18:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2009&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2009&group=5&gblog=21 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Contrast]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2009&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2009&group=5&gblog=21 Tue, 10 Nov 2009 18:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2009&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2009&group=5&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเงียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2009&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-11-2009&group=5&gblog=20 Tue, 10 Nov 2009 18:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คน 2 ใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=19 Sun, 08 Nov 2009 18:32:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=18 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีสังเกต อาการความรู้สึกตัว ที่เป็นธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=18 Sun, 08 Nov 2009 18:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=17 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมมุติ ปรมัตถ์ ฉบับชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-11-2009&group=5&gblog=17 Sun, 08 Nov 2009 18:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2009&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2009&group=5&gblog=16 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มือใหม่สงสัยในการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2009&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2009&group=5&gblog=16 Sat, 07 Nov 2009 19:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2009&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2009&group=5&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดอารมณ์รักใครขึนในจิตใจ จะทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2009&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-11-2009&group=5&gblog=15 Sat, 07 Nov 2009 18:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-11-2009&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-11-2009&group=5&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งจิตออกนอก ฉบับชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-11-2009&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-11-2009&group=5&gblog=14 Tue, 03 Nov 2009 19:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-11-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-11-2009&group=5&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตมีกำลังแบบสมถะ จิตมีกำลังแบบวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-11-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-11-2009&group=5&gblog=13 Mon, 02 Nov 2009 18:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-11-2009&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-11-2009&group=5&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณยายข้างบ้านฝึกวิปัสสนา-มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-11-2009&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-11-2009&group=5&gblog=12 Sun, 01 Nov 2009 18:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2009&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2009&group=5&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าอยากรู้ธรรม เพียงมีสัมมสติสัมมาสมาธิเป็นนิสัย แล้วจะรู้ธรรมได้เอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2009&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-10-2009&group=5&gblog=11 Fri, 30 Oct 2009 18:33:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-10-2009&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-10-2009&group=5&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เคร็ดลับการฝึกกรรมฐานเคลื่อนไหว - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-10-2009&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-10-2009&group=5&gblog=10 Tue, 27 Oct 2009 18:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2020&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2020&group=4&gblog=34 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฌานสูตร ข้อ 240 การพิจารณาการสิ้นไปแห่งอาสวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2020&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2020&group=4&gblog=34 Sun, 05 Jul 2020 12:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-02-2018&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-02-2018&group=4&gblog=33 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนูกิเลส 10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-02-2018&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-02-2018&group=4&gblog=33 Sun, 11 Feb 2018 8:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=4&gblog=32 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตเปรียบดั่งวานร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2016&group=4&gblog=32 Sun, 09 Oct 2016 9:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2016&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2016&group=4&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อายตนะนิพพาน จากพระไตรปิฏก 84000.org]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2016&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2016&group=4&gblog=31 Mon, 05 Sep 2016 19:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2016&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2016&group=4&gblog=30 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาทิตตปริยายสูตร- ทรงโปรดชฏิล เปรียบอายตนะเป็นของร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2016&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-09-2016&group=4&gblog=30 Mon, 05 Sep 2016 7:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2015&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2015&group=4&gblog=29 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนาดของ ศีล สมาธิ ปัญญา ในพระอริยบุคคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2015&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-03-2015&group=4&gblog=29 Mon, 30 Mar 2015 14:49:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2014&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2014&group=4&gblog=28 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าไม่ข้องแวะ ขอนไม้จักไหลเลือนลงสู่มหาสมุทราได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2014&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2014&group=4&gblog=28 Thu, 02 Oct 2014 7:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2014&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2014&group=4&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2014&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-10-2014&group=4&gblog=27 Thu, 02 Oct 2014 6:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-07-2014&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-07-2014&group=4&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตดั่งวานรในป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-07-2014&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-07-2014&group=4&gblog=26 Mon, 28 Jul 2014 8:55:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=4&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA["อะไร? ชื่อว่าหนึ่ง." - กุณฑลเกสีเถรี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=4&gblog=25 Mon, 21 Jul 2014 7:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=4&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานสูตรในพระไตรปิฏก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2014&group=4&gblog=24 Mon, 21 Jul 2014 7:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2013&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2013&group=4&gblog=23 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรือนคือตัณหา ที่พระพุทธองค์ทำลายได้แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2013&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-10-2013&group=4&gblog=23 Wed, 09 Oct 2013 11:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2013&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2013&group=4&gblog=22 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน 2 ชนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2013&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2013&group=4&gblog=22 Mon, 26 Aug 2013 18:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-11-2012&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-11-2012&group=4&gblog=21 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-11-2012&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-11-2012&group=4&gblog=21 Sat, 03 Nov 2012 19:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2012&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2012&group=4&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2012&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-07-2012&group=4&gblog=20 Tue, 24 Jul 2012 9:38:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2011&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2011&group=4&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ว่าเราหมดอาสวะได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2011&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-08-2011&group=4&gblog=19 Wed, 17 Aug 2011 18:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=18 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาหัตถิปโทปมสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=18 Sun, 20 Jun 2010 19:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=17 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มหานิทานสูตร - ปฏิจจสมุปบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=17 Sun, 20 Jun 2010 19:14:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=16 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ จูฬสุญญตสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=16 Sun, 20 Jun 2010 19:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาตัณหาสังขยสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-06-2010&group=4&gblog=15 Sun, 20 Jun 2010 19:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2010&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2010&group=4&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาณ เกิดได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2010&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-06-2010&group=4&gblog=14 Thu, 17 Jun 2010 19:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2010&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2010&group=4&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ ที่ประกอบด้วยองค์ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2010&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2010&group=4&gblog=13 Mon, 14 Jun 2010 6:24:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-04-2010&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-04-2010&group=4&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกว่างเปล่า คือ อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-04-2010&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-04-2010&group=4&gblog=12 Thu, 22 Apr 2010 20:20:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2010&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2010&group=4&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมเป็นจิต ธรรมไม่เป็นจิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2010&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2010&group=4&gblog=11 Fri, 19 Mar 2010 8:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-02-2010&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-02-2010&group=4&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท ในพระไตรปิฏก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-02-2010&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-02-2010&group=4&gblog=10 Thu, 18 Feb 2010 8:10:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2013&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2013&group=3&gblog=16 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาพิเศษเฉพาะคุณ Nattawee เท่านั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2013&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2013&group=3&gblog=16 Tue, 14 May 2013 18:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-01-2012&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-01-2012&group=3&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนากับเจ้าของ Blog 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-01-2012&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-01-2012&group=3&gblog=15 Sun, 29 Jan 2012 16:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-12-2011&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-12-2011&group=3&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนากับเจ้าของ Blog 6 - ห้องนี้ปิดแล้ว ขอให้ใช้ห้องที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-12-2011&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-12-2011&group=3&gblog=14 Mon, 12 Dec 2011 20:16:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-08-2011&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-08-2011&group=3&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนากับเจ้าของ Blog 5 - ห้องนี้ปิดแล้ว ขอให้ใช้ห้องที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-08-2011&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-08-2011&group=3&gblog=12 Fri, 05 Aug 2011 4:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2011&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2011&group=3&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนากับเจ้าของ Blog 4 - ห้องนี้ปิดแล้ว ขอให้ใช้ห้องที่ 5 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2011&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-02-2011&group=3&gblog=11 Tue, 15 Feb 2011 18:09:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2010&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2010&group=3&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนากับเจ้าของ Blog 3 - ห้องนี้ปิดแล้ว ขอให้ใช้ห้องที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2010&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-11-2010&group=3&gblog=10 Wed, 17 Nov 2010 16:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2017&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2017&group=2&gblog=37 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้เกี่ยวกับค่าทางไฟฟ้าของแบตเตอรรี่รถยนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2017&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2017&group=2&gblog=37 Sun, 10 Sep 2017 16:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2017&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2017&group=2&gblog=36 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้เกี่ยวกับค่าทางไฟฟ้าของแบตเตอรรี่รถยนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2017&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2017&group=2&gblog=36 Sun, 10 Sep 2017 16:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-08-2014&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-08-2014&group=2&gblog=35 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Care your eyes กับ Google Chrome]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-08-2014&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-08-2014&group=2&gblog=35 Mon, 25 Aug 2014 15:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2014&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2014&group=2&gblog=34 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำการสร้างบ้านป้องกันแผ่นดินไหว... ภัยธรรมชาติใกล้ตัว ที่คนไทยทุกคนควรรู้ไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2014&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2014&group=2&gblog=34 Mon, 09 Jun 2014 14:35:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-04-2014&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-04-2014&group=2&gblog=33 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิดิโอการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่บ้านด้วยตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-04-2014&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-04-2014&group=2&gblog=33 Tue, 22 Apr 2014 9:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-03-2014&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-03-2014&group=2&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มาทำความรู้จักเรื่องของ 3G กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-03-2014&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-03-2014&group=2&gblog=31 Sat, 01 Mar 2014 12:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2014&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2014&group=2&gblog=29 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสเตนเลสและการนำไปใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2014&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-01-2014&group=2&gblog=29 Fri, 10 Jan 2014 10:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-01-2014&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-01-2014&group=2&gblog=28 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ปัญหา IE11 เมื่อเปิดอ่านทีปุ่ม See More หรือ เล่น youtube ไม่ได้บน facebook]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-01-2014&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-01-2014&group=2&gblog=28 Wed, 01 Jan 2014 8:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2013&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2013&group=2&gblog=27 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำ ShortCut เพื่อ Turn Off monitor ไว้ใช้เอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2013&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-11-2013&group=2&gblog=27 Mon, 11 Nov 2013 8:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-09-2013&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-09-2013&group=2&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ปัญหา เมื่อ Restart Windows 8 แล้วไปต่อด้วย Windows 7 หรือ XP จะมีการ Run Checkdisk]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-09-2013&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-09-2013&group=2&gblog=26 Tue, 03 Sep 2013 10:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2013&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2013&group=2&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Windows XP and IE in XP]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2013&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2013&group=2&gblog=25 Sun, 21 Jul 2013 8:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2013&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2013&group=2&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ เทคนิคการทำ Dual Boot Windows XP และ W7 ที่อยู่ใน HDD ตัวเดียวกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2013&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-07-2013&group=2&gblog=24 Thu, 18 Jul 2013 8:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2012&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2012&group=2&gblog=23 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำ Windows Mail ให้ใช้ได้ใน Windows 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2012&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2012&group=2&gblog=23 Sun, 04 Nov 2012 8:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2012&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2012&group=2&gblog=22 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตารางเปรียบเทียบชิพการ์ดจอของ nVidia และ ATI ในรุ่นต่าง ๆ ที่ทำมาตังแต่อดีตจนถึงล่าสุด July 2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2012&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2012&group=2&gblog=22 Sun, 02 Sep 2012 18:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2012&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2012&group=2&gblog=21 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เวปแสดง การเปรียบเทียบการ์ดจอภาพ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2012&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-04-2012&group=2&gblog=21 Mon, 23 Apr 2012 18:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2011&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2011&group=2&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงคริสต์มาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2011&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-12-2011&group=2&gblog=20 Tue, 13 Dec 2011 20:21:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2011&group=2&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลายสิ่งประจวบเหมาะกันพอดี ทำให้เกิดมหาอุทกภัย 2554 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-12-2011&group=2&gblog=19 Sat, 03 Dec 2011 20:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-10-2011&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-10-2011&group=2&gblog=17 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดนอกกรอบเรื่องทางเดินมวลน้ำที่กำลังท่วม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-10-2011&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-10-2011&group=2&gblog=17 Sat, 15 Oct 2011 20:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-10-2011&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-10-2011&group=2&gblog=16 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สู้ภัยน้ำท่วม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-10-2011&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-10-2011&group=2&gblog=16 Sat, 08 Oct 2011 20:22:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2011&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2011&group=2&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[DC output Voltage Power supply specification from Intel]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2011&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2011&group=2&gblog=15 Tue, 04 Oct 2011 20:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2011&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2011&group=2&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีใส่ thermal compound ใน CPU cooler แบบใหนให้ผลดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2011&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2011&group=2&gblog=14 Fri, 30 Sep 2011 20:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-09-2011&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-09-2011&group=2&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อควรคำนึงเมื่อจะใช้ HDD ที่ใหญ่กว่า 2.2 TB]]> > http://www.tomshardware.com/reviews/3tb-hdd-hard-drive,2982-12.html*****ถอดเฉพาะใจความที่สำ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-09-2011&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=08-09-2011&group=2&gblog=13 Thu, 08 Sep 2011 20:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2011&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2011&group=2&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของตัวอักษรและตัวเลขใน Mainboard Gigabyte]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2011&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2011&group=2&gblog=11 Wed, 27 Jul 2011 20:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2011&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2011&group=2&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีถอดสายจากหัวต่อ Molex และ 6/8/24 Pin ของ PSU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2011&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-07-2011&group=2&gblog=10 Tue, 05 Jul 2011 20:24:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2009&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2009&group=1&gblog=99 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามเรื่องวิธีจัดการกับความฟุ่งซ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2009&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-09-2009&group=1&gblog=99 Wed, 30 Sep 2009 19:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2009&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2009&group=1&gblog=98 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมพุทธศาสนาจึงสอนให้อยู่กับปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2009&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-09-2009&group=1&gblog=98 Mon, 28 Sep 2009 19:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-09-2009&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-09-2009&group=1&gblog=97 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเป็นกำลังใจ แก่ มือใหม่ ทุก ๆ ท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-09-2009&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-09-2009&group=1&gblog=97 Thu, 24 Sep 2009 19:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2009&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2009&group=1&gblog=96 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ขบวนการ (ปรมัตถ์) รู้เนื้อความ (สมมุติ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2009&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-09-2009&group=1&gblog=96 Tue, 22 Sep 2009 19:07:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-04-2013&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-04-2013&group=19&gblog=5 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[4. ความสัมพันธ์ระหว่าง สติปัฏฐาน 4 และ สัมมาสมาธิ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-04-2013&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-04-2013&group=19&gblog=5 Thu, 11 Apr 2013 20:34:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2009&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2009&group=1&gblog=94 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนการเกิดทุกข์ และ ดับทุกข์ ฉบับชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2009&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-09-2009&group=1&gblog=94 Sat, 19 Sep 2009 19:07:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-09-2009&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-09-2009&group=1&gblog=93 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามเรื่อง การฝึกเคลื่อนมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-09-2009&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-09-2009&group=1&gblog=93 Thu, 17 Sep 2009 19:07:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-09-2009&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-09-2009&group=1&gblog=92 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มือใหม่สงสัยในการปฏิบัติ ภาค 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-09-2009&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-09-2009&group=1&gblog=92 Wed, 16 Sep 2009 19:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=91 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูความคิดแล้วได้อะไร ทำไมต้องดูความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=91 Tue, 15 Sep 2009 19:08:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=90 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[มือใหม่หัดนั่งสมาธิอย่างไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=90 Tue, 15 Sep 2009 19:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=89 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนาคืออะไร โดยสุกี้ยี่ห้อดัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-09-2009&group=1&gblog=89 Tue, 15 Sep 2009 19:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-09-2009&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-09-2009&group=1&gblog=88 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจของคุณเป็นอย่างไรในชิวิตประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-09-2009&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-09-2009&group=1&gblog=88 Sun, 13 Sep 2009 19:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2009&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2009&group=1&gblog=87 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อสงสัยเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2009&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=11-09-2009&group=1&gblog=87 Fri, 11 Sep 2009 20:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2009&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2009&group=1&gblog=86 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จงกรม บ่มรู้ ดูใจ ไม่เข้าไปในความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2009&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-09-2009&group=1&gblog=86 Thu, 10 Sep 2009 19:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-09-2009&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-09-2009&group=1&gblog=84 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โดนหลอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-09-2009&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-09-2009&group=1&gblog=84 Thu, 03 Sep 2009 19:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2009&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2009&group=1&gblog=83 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการเบื้องต้นของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแบบชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2009&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2009&group=1&gblog=83 Wed, 02 Sep 2009 19:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2009&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2009&group=1&gblog=82 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เคร่ง ตึง เครียด ล้วนเป็นสายพิณที่ตึงเกินไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2009&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2009&group=1&gblog=82 Tue, 01 Sep 2009 19:08:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2009&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2009&group=1&gblog=81 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์เกิดแล้ว จัดการอย่างไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2009&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-08-2009&group=1&gblog=81 Sat, 29 Aug 2009 19:27:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2009&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2009&group=1&gblog=80 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะของสัมมาสมาธิฉบับชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2009&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-08-2009&group=1&gblog=80 Wed, 26 Aug 2009 19:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-08-2009&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-08-2009&group=1&gblog=79 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กินให้อ้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-08-2009&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-08-2009&group=1&gblog=79 Tue, 25 Aug 2009 19:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2009&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2009&group=1&gblog=78 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญวิปัสสนาในอิริยาบทนั่งนิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2009&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-08-2009&group=1&gblog=78 Sun, 23 Aug 2009 19:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-08-2009&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-08-2009&group=1&gblog=77 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการหลงคิด แล้วรู้เรื่องที่คิด นี่ถูกหรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-08-2009&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-08-2009&group=1&gblog=77 Fri, 21 Aug 2009 19:31:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-08-2009&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-08-2009&group=1&gblog=76 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างนี้คือเพ่งกายทั้งกายหรือเปล่าครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-08-2009&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-08-2009&group=1&gblog=76 Tue, 18 Aug 2009 19:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2009&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2009&group=1&gblog=75 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ซามูไรดาบไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2009&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2009&group=1&gblog=75 Sun, 16 Aug 2009 19:32:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-08-2009&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-08-2009&group=1&gblog=74 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรกติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-08-2009&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-08-2009&group=1&gblog=74 Sat, 15 Aug 2009 19:32:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2009&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2009&group=1&gblog=72 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปมา สติ สัมปชัญญะ ในแบบฉบับของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2009&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-08-2009&group=1&gblog=72 Tue, 04 Aug 2009 19:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2009&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2009&group=1&gblog=71 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปฌาน ฉบับชาวบ้านอ่าน ตามที่ผมเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2009&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-07-2009&group=1&gblog=71 Fri, 31 Jul 2009 19:33:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-07-2009&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-07-2009&group=1&gblog=68 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ชักกะเย่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-07-2009&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-07-2009&group=1&gblog=68 Tue, 28 Jul 2009 10:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2009&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2009&group=1&gblog=66 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Get]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2009&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-07-2009&group=1&gblog=66 Mon, 27 Jul 2009 19:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-07-2009&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-07-2009&group=1&gblog=62 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-07-2009&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-07-2009&group=1&gblog=62 Wed, 22 Jul 2009 19:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2009&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2009&group=1&gblog=61 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมถยานิก วิปัสสนายานิก ในความเข้าใจของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2009&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-07-2009&group=1&gblog=61 Tue, 21 Jul 2009 19:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2011&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2011&group=15&gblog=8 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาญาณ ญาณเห็นจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2011&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-05-2011&group=15&gblog=8 Sat, 14 May 2011 14:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-05-2011&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-05-2011&group=15&gblog=6 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะอาการของจิตตอนกำลังเป็นสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-05-2011&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-05-2011&group=15&gblog=6 Mon, 09 May 2011 14:47:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-05-2011&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-05-2011&group=15&gblog=5 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมการภาวนาจึงให้ดูเฉย ๆ ก็พอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-05-2011&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-05-2011&group=15&gblog=5 Fri, 06 May 2011 14:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2009&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2009&group=1&gblog=53 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมผมสอนแต่กายานุปัสสนา ไม่สอนการดูเวทนา ไม่สอนการดูจิต ไม่สอนการดูธรรม แล้วจะครบสูตรได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2009&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2009&group=1&gblog=53 Fri, 03 Jul 2009 19:59:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2009&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2009&group=1&gblog=52 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองในสมมุติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2009&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-07-2009&group=1&gblog=52 Fri, 03 Jul 2009 20:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2009&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2009&group=1&gblog=51 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนา ทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2009&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2009&group=1&gblog=51 Thu, 02 Jul 2009 20:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2009&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2009&group=1&gblog=50 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สบายกายไปหาหมอ ไม่สบายใจให้ทำสมถะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2009&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2009&group=1&gblog=50 Thu, 02 Jul 2009 20:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2009&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2009&group=1&gblog=49 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือความละเอียดในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2009&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2009&group=1&gblog=49 Tue, 30 Jun 2009 20:01:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2009&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2009&group=1&gblog=48 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตใจ และ 3 ก๊ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2009&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2009&group=1&gblog=48 Tue, 30 Jun 2009 20:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-06-2009&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-06-2009&group=1&gblog=47 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ และ เห็น ต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-06-2009&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-06-2009&group=1&gblog=47 Mon, 29 Jun 2009 19:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-06-2009&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-06-2009&group=1&gblog=46 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการเผลอ ความกังวลของผุ้ฝึกใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-06-2009&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-06-2009&group=1&gblog=46 Sun, 28 Jun 2009 19:39:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-06-2009&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-06-2009&group=1&gblog=45 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การพิจารณาธรรมฉบับชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-06-2009&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-06-2009&group=1&gblog=45 Sat, 27 Jun 2009 19:40:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2009&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2009&group=1&gblog=44 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพ่ง การใช้จิตทำงานที่นักปฏิบัติมือใหม่ไม่รู้ว่ากำลังเพ่งอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2009&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-06-2009&group=1&gblog=44 Thu, 25 Jun 2009 19:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2009&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2009&group=1&gblog=43 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกตัว ฉบับชาวบ้านอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2009&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2009&group=1&gblog=43 Wed, 24 Jun 2009 19:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2009&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2009&group=1&gblog=42 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ ในความเห็นของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2009&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-06-2009&group=1&gblog=42 Wed, 24 Jun 2009 19:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2009&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2009&group=1&gblog=40 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Tell How - Tell Why - Tell Result]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2009&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=22-06-2009&group=1&gblog=40 Mon, 22 Jun 2009 19:42:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2009&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2009&group=1&gblog=38 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การวัดผลในการปฏิบัติการเจริญสัมมาสติด้วยกายานุปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2009&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=15-06-2009&group=1&gblog=38 Mon, 15 Jun 2009 19:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2009&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2009&group=1&gblog=37 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการณ์ปลุกจิตให้ตื่นรู้ด้วยกรรมฐานเคลื่อนไหว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2009&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-06-2009&group=1&gblog=37 Sun, 14 Jun 2009 19:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2010&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2010&group=13&gblog=6 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะที่จะพบขณะที่ฝึกฝนการปฏิบัติธรรม - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2010&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-11-2010&group=13&gblog=6 Thu, 04 Nov 2010 15:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-06-2009&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-06-2009&group=1&gblog=35 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อสัมมาสติตั้งมั่นด้วยสัมมาสมาธิอย่างแนบแน่น ทุกข์ใจไม่สามารถเกิดได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-06-2009&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-06-2009&group=1&gblog=35 Sat, 13 Jun 2009 19:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-06-2009&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-06-2009&group=1&gblog=34 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปล่อยวาง .ทุกข์. ตามลำดับเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-06-2009&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=12-06-2009&group=1&gblog=34 Fri, 12 Jun 2009 19:44:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-06-2009&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-06-2009&group=1&gblog=33 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกปฏิบัติใหม่ ๆ อย่าไปทำให้จิตว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-06-2009&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=10-06-2009&group=1&gblog=33 Wed, 10 Jun 2009 19:44:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2009&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2009&group=1&gblog=32 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจจ์ 4 ที่ผมเข้าใจเป็นอย่างนี้ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2009&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-06-2009&group=1&gblog=32 Tue, 09 Jun 2009 19:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-06-2009&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-06-2009&group=1&gblog=31 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพเปรียบเทียบสภาวะจิต 3 แบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-06-2009&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-06-2009&group=1&gblog=31 Sun, 07 Jun 2009 19:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2009&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2009&group=1&gblog=29 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกเห็นความคิดด้วยคำบริกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2009&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2009&group=1&gblog=29 Sat, 06 Jun 2009 19:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2009&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2009&group=1&gblog=28 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อจิตใจก็ว่าง จิตรู้ ก็ว่าง มันว่างไปหมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2009&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=06-06-2009&group=1&gblog=28 Sat, 06 Jun 2009 20:05:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2009&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2009&group=1&gblog=26 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตรู้ 2 แบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2009&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2009&group=1&gblog=26 Fri, 05 Jun 2009 19:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2009&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2009&group=1&gblog=25 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2009&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-06-2009&group=1&gblog=25 Fri, 05 Jun 2009 19:48:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2009&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2009&group=1&gblog=24 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตรู้ เห็นอะไร ในจิต ที่ไม่ใช่จิตพระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2009&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-06-2009&group=1&gblog=24 Wed, 03 Jun 2009 19:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2009&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2009&group=1&gblog=22 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อ.จิตรู้. เกิดแล้ว ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้อย่างไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2009&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-06-2009&group=1&gblog=22 Tue, 02 Jun 2009 20:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-05-2009&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-05-2009&group=1&gblog=21 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่สงสัยในวิธีการปฏิบัติเมื่อใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-05-2009&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-05-2009&group=1&gblog=21 Sun, 31 May 2009 19:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2009&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2009&group=1&gblog=20 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างการฝึกเพือการรู้กาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2009&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2009&group=1&gblog=20 Sat, 30 May 2009 19:49:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2009&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2009&group=1&gblog=19 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมถะ วิปัสสนา ในแนวทางที่ตำราไม่กล่าวถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2009&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-05-2009&group=1&gblog=19 Sat, 30 May 2009 19:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-05-2009&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-05-2009&group=1&gblog=18 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อผมดูจิต ดูใจ กะเขาบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-05-2009&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=29-05-2009&group=1&gblog=18 Fri, 29 May 2009 19:50:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=15 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรมกับเจ้าของ Blog]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=15 Mon, 25 May 2009 19:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=14 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมการปฏิบัติ (เพื่อเข้าถึงธรรม) จึงล้มเหลว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=14 Mon, 25 May 2009 19:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=13 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนการปฏิบัติ (เพื่อให้เข้าถึง) ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-05-2009&group=1&gblog=13 Mon, 25 May 2009 19:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-05-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-05-2009&group=1&gblog=12 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กายานุปัสสนา ทิ้งไม่ได้เลย ถ้าฐานไม่มั่นคง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-05-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-05-2009&group=1&gblog=12 Sun, 24 May 2009 19:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=11 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้า "จิตรู้" ยังไม่เกิด จะไม่เห็นไตรลักษณ์ที่แท้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=11 Sat, 23 May 2009 19:54:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=10 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความว่างที่ผมพบมาในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=10 Sat, 23 May 2009 18:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-05-2010&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-05-2010&group=8&gblog=9 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ้มใจไม่ยอมเลิก จะทำอย่างไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-05-2010&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=05-05-2010&group=8&gblog=9 Wed, 05 May 2010 16:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-05-2010&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-05-2010&group=8&gblog=8 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเชื่อที่ไม่ตรงใน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำไห้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-05-2010&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-05-2010&group=8&gblog=8 Sun, 02 May 2010 16:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-05-2010&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-05-2010&group=8&gblog=6 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตรู้ และ จิตคิด คือ ตัวเดียวกัน แต่ทำหน้าที่ต่างกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-05-2010&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-05-2010&group=8&gblog=6 Sat, 01 May 2010 16:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-04-2010&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-04-2010&group=8&gblog=5 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเห็นภัยของวัฏฏะเมื่อไร ความเพียรในการปฏิบัติจึงจะเกิดขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-04-2010&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-04-2010&group=8&gblog=5 Fri, 30 Apr 2010 16:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-04-2010&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-04-2010&group=8&gblog=4 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีฝึกฝนสติปัฏฐานสำหรับผู้ไม่อยากอ่านมาก อยากฝึกสบาย ๆ - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-04-2010&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=28-04-2010&group=8&gblog=4 Wed, 28 Apr 2010 16:13:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2010&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2010&group=8&gblog=2 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จังหวะเริ่มต้น สิ่งที่นักปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนต้องไม่มองข้าม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2010&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=24-04-2010&group=8&gblog=2 Sat, 24 Apr 2010 16:13:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-04-2010&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-04-2010&group=8&gblog=1 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งมีชีวิตจะมีความรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-04-2010&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-04-2010&group=8&gblog=1 Wed, 21 Apr 2010 16:13:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2018&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2018&group=7&gblog=2 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน คืออะไร คำอธิบายง่ายๆ ด้วยภาษาชาวบ้านสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งสนใจการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2018&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2018&group=7&gblog=2 Fri, 26 Jan 2018 8:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-04-2010&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-04-2010&group=7&gblog=1 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ จะเริ่มต้นอย่างไรดี - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-04-2010&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-04-2010&group=7&gblog=1 Sat, 17 Apr 2010 9:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2011&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2011&group=6&gblog=9 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำนิพพานให้แจ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2011&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-06-2011&group=6&gblog=9 Thu, 30 Jun 2011 16:55:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2010&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2010&group=6&gblog=7 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ที่สมดุลย์ รู้ที่ไม่สมดุลย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2010&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2010&group=6&gblog=7 Wed, 01 Sep 2010 16:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-04-2010&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-04-2010&group=6&gblog=3 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาเนื้อบอดไม่อาจมองเห็นสิ่งใด ญาณไม่เกิดไม่อาจมองเห็นจิตใด้ - advance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-04-2010&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=09-04-2010&group=6&gblog=3 Fri, 09 Apr 2010 16:55:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-03-2010&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-03-2010&group=6&gblog=2 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฐานจิตในสติปัฏฐาน - advance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-03-2010&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-03-2010&group=6&gblog=2 Sat, 20 Mar 2010 16:55:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-03-2010&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-03-2010&group=6&gblog=1 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ฐานกายในสติปัฏฐาน - advance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-03-2010&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=18-03-2010&group=6&gblog=1 Thu, 18 Mar 2010 16:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-10-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-10-2009&group=5&gblog=9 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงรู้สึกตัว ก็พอแล้วหรือในการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-10-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-10-2009&group=5&gblog=9 Mon, 26 Oct 2009 18:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2009&group=5&gblog=8 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามเรื่องการปฏิบัติธรรม ของคุณมือใหม่ ไม่ล๊อกอิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2009&group=5&gblog=8 Sun, 25 Oct 2009 18:33:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2009&group=5&gblog=6 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[นาฬิกาจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2009&group=5&gblog=6 Fri, 23 Oct 2009 19:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2009&group=5&gblog=5 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปืนสั้น เสียงย่อมเบากว่า ปืนใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-10-2009&group=5&gblog=5 Wed, 21 Oct 2009 19:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-10-2009&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-10-2009&group=5&gblog=4 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อรู้วิธีการ แล้ว จะง่ายเอง - มุมมือเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-10-2009&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=20-10-2009&group=5&gblog=4 Tue, 20 Oct 2009 18:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2009&group=5&gblog=3 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดติด คือ อย่างไร -มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2009&group=5&gblog=3 Wed, 14 Oct 2009 18:34:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2009&group=5&gblog=2 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ กิเลส ที่โผล่มาให้เห็น -มุมปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-10-2009&group=5&gblog=2 Wed, 14 Oct 2009 18:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2009&group=5&gblog=1 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกว่าขณะนี้หยุด รู้สึกว่าขณะนี้มีอะไรที่มันไหว - มุมมือใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=13-10-2009&group=5&gblog=1 Tue, 13 Oct 2009 18:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2010&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2010&group=4&gblog=8 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่สุดแห่งทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2010&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2010&group=4&gblog=8 Mon, 25 Jan 2010 20:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-12-2009&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-12-2009&group=4&gblog=7 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสูตรที่กล่างถึงการสิ้นอาสวะด้วยการไม่ยึดมั่นในอุปาทานขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-12-2009&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=27-12-2009&group=4&gblog=7 Sun, 27 Dec 2009 8:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=4&gblog=6 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[โสฬสปัญหา บทธรรมที่ใช้ทดสอบภูมิธรรมในการปฏิบัติของท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=17-12-2009&group=4&gblog=6 Thu, 17 Dec 2009 16:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2009&group=4&gblog=5 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=07-12-2009&group=4&gblog=5 Mon, 07 Dec 2009 8:09:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2009&group=4&gblog=4 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อวิชชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-10-2009&group=4&gblog=4 Fri, 23 Oct 2009 8:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2009&group=4&gblog=3 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อความที่สำคัญมาก ๆ ในสติปัฏฐานสูตร ที่คนมักไม่อ่านกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2009&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=01-09-2009&group=4&gblog=3 Tue, 01 Sep 2009 6:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2009&group=4&gblog=2 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์ให้ภิกษุเจริญสมาธิ เพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว จะเห็นความจริงแห่งขันธ์ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2009&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=31-08-2009&group=4&gblog=2 Mon, 31 Aug 2009 9:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2009&group=4&gblog=1 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าให้กิเลสค้างแช่อยู่ในจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=30-08-2009&group=4&gblog=1 Sun, 30 Aug 2009 8:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2010&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2010&group=3&gblog=8 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนากับเจ้าของ Blog 2 - ห้องนี้ปิดแล้ว ขอให้ใช้ห้องที่ 3 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2010&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2010&group=3&gblog=8 Fri, 02 Jul 2010 19:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-08-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-08-2009&group=3&gblog=1 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนากับเจ้าของ Blog 1 - ห้องนี้ปิดแล้ว ให้เข้าห้องใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-08-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-08-2009&group=3&gblog=1 Fri, 21 Aug 2009 8:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2011&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2011&group=2&gblog=9 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[พัดลมคอมพิวเตอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2011&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-07-2011&group=2&gblog=9 Sat, 02 Jul 2011 20:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2010&group=2&gblog=7 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[SNR เพิ่มขึ้นเองอย่างมาก เมื่อ True ปรับความเร็วอินเตอร์เนทให้เป็น 6M]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-10-2010&group=2&gblog=7 Tue, 19 Oct 2010 20:25:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2010&group=2&gblog=5 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Gamma panel โปรแกรมฟรีตัวจิ๋ว ที่ใช้ปรับ Contrast Brightness Gamma]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=04-10-2010&group=2&gblog=5 Mon, 04 Oct 2010 20:25:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2009&group=2&gblog=4 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์แก้ปัญหา Bios ดีเทค Harddisk เจอบ้าง ไม่เจอบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-10-2009&group=2&gblog=4 Sun, 25 Oct 2009 20:25:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2009&group=2&gblog=3 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[Ask.com ทำพิษ ทำให้เปิด หน้าเวปของ ADSL Router ไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=02-09-2009&group=2&gblog=3 Wed, 02 Sep 2009 20:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2009&group=2&gblog=2 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เจาะไส้ UPS ของไทย ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=16-08-2009&group=2&gblog=2 Sun, 16 Aug 2009 20:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-08-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-08-2009&group=2&gblog=1 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์กับ Belkin ADSL2+ Modem Wireless G Router]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-08-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=14-08-2009&group=2&gblog=1 Fri, 14 Aug 2009 20:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=9 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาในพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=23-05-2009&group=1&gblog=9 Sat, 23 May 2009 19:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=8 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องความรู้สึกตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=8 Wed, 25 Jan 2006 19:57:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=7 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[FAQ เรื่องวิปัสสนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=7 Wed, 25 Jan 2006 19:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=6 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของสมาธิสำหรับการปฎิบัติวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=25-01-2006&group=1&gblog=6 Wed, 25 Jan 2006 19:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2006&group=1&gblog=5 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำวิธีการอ่านใน Blog ธรรมปฎิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=19-03-2006&group=1&gblog=5 Sun, 19 Mar 2006 19:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2006&group=1&gblog=4 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[จากใจของเจ้าของ blog นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2006&group=1&gblog=4 Thu, 26 Jan 2006 19:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2006&group=1&gblog=3 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การวัดผลการปฎิบัติวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=26-01-2006&group=1&gblog=3 Thu, 26 Jan 2006 19:56:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-01-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-01-2006&group=1&gblog=2 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฎิบัติวิปัสสนา โดย Koknam]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-01-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=21-01-2006&group=1&gblog=2 Sat, 21 Jan 2006 19:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2006&group=1&gblog=1 http://namasikarn.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ทางเพ่ง โดย Koknam]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=namasikarn&month=03-02-2006&group=1&gblog=1 Fri, 03 Feb 2006 19:55:52 +0700